• Imprimeix

Convenis

Conveni amb el Ministeri de Justícia per desplegar l’Estatut en matèria d’afers religiosos

La Generalitat de Catalunya ha de participar en la gestió del Registre estatal d'Entitats Religioses i assistir a les reunions de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, segons el conveni de col·laboració signat l'any 2010 pel vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, i el ministre de Justícia, Francisco Caamaño, i que suposa el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria d'afers religiosos.

En virtut d’aquest acord, el Ministeri de Justícia es compromet a impulsar les mesures legals oportunes per garantir la participació de la Generalitat de Catalunya en el Registre estatal d’Entitats Religioses i en la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. A l’espera de les modificacions legals necessàries, el Govern ja ha de participar en les reunions del ple de la Comissió, així com en la gestió del registre.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d'Afers Religiosos, ha de comunicar a les entitats religioses que tinguin el seu domicili social a Catalunya si ha estat acceptada la seva petició d'inclusió en el Registre estatal. La inscripció en aquest cens reconeix personalitat jurídica a les esglésies, confessions i comunitats religioses.

El conveni entre els executius català i espanyol també preveu que el Ministeri demanarà informació al Govern català quan aquest pugui facilitar dades sobre les entitats catalanes i sol·licitarà el criteri del Govern abans de subscriure convenis amb entitats i confessions religioses que puguin afectar les competències de la Generalitat.

L’acord suposa el desplegament de l'article 161 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que estipula que el Govern té competències exclusives i executives en matèria de llibertat religiosa, i que col·laborarà en els òrgans d'àmbit estatal que tenen atribuïdes funcions en aquest àmbit com és el cas de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

Per garantir l’aplicació del document es preveu la creació d'una comissió mixta de seguiment que estarà integrada per les persones titulars de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i de la Direció General de Cooperació Jurídica Internacional i de Relacions amb les Confessions del Ministeri de Justícia. L’acord té una vigència d’un any i prorrogable anualment.

 

Data d'actualització:  08.10.2010