• Imprimeix

Diccionari de religions per a noies i nois

L’obra disponible en paper i en línia recull una descripció en llenguatge entenedor dels principals conceptes relacionats amb les religions que tenen més presència a Catalunya, en funció de la incidència social, cultural i històrica.

Diccionari de les religions per a noies i nois de 10 a 14 anys

Les tradicions que s’han inclòs en aquesta publicació són les més conegudes a Catalunya, com ara el cristianisme —esglésies catòlica, evangèliques, ortodoxes i testimonis de Jehovà—, l’islam, el judaisme, l’hinduisme, el budisme, el sikhisme, el confucianisme, el taoisme i la fe bahà’í. Estan agrupades en set temes segons la seva procedència geogràfica —les d’origen asiàtic i les d’origen mediterrani; i també per les seves característiques més comunes. Així doncs, es tracta d’una publicació que explica amb llenguatge molt entenedor més de 300 conceptes de les religions més nombroses, i que inclou un joc de taula que fomenta el coneixement dels conceptes de forma lúdica i cooperativa.

“Diccionari de les religions per a noies i nois de 10 a 14 anys” és el resultat del treball conjunt d’experts en ciències de les religions, pedagogs, persones vinculades al món de l’ensenyament i membres de referència de les diferents comunitats religioses que coneixen la seva pròpia tradició i que sovint desenvolupen tasques relacionades amb l’educació dins la seva comunitat.

L’obra ha estat escrita per Lourdes Monfort i Ricard Toledo, il·lustrada per Leticia Ruiz, i coordinada per Pilar Claret i Francesc Torradeflot de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.

Aquest llibre és una versió infantil del Diccionari de religions, editat l’any 2015 per la Direcció General d’Afers Religiosos, la Fundació Bancària “la Caixa”, el Termcat i l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Així doncs, aquesta versió infantil, amb voluntat pedagògica, vol fer arribar aquesta informació als joves d’una manera adaptada a la seva comprensió.

Totes les biblioteques públiques ja n’han rebut un exemplar, i coincidint amb el nou curs escolar, també estarà disponible a tots els centres escolars de Catalunya. Per facilitar-ne encara més l’accés a tota la ciutadania, en podeu descarregar gratuïtament la versió en PDF i comprar-ne l’edició en paper publicada per Editorial Claret.

Data d'actualització:  23.07.2018