• Imprimeix

RELIG 2018

La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia promou la innovació i la recerca sobre afers religiosos amb la finalitat d’obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en l’àmbit de la diversitat religiosa

Per això, i mitjançant conveni de col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, ha promogut la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2018).

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts a les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals, per a la realització de projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit, i en concret sobre algun dels temes detallats en l’objecte.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 28 de gener al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Data d'actualització:  28.12.2018