Què oferim

La reinserció sociolaboral és una tasca de tota la societat. Per això al CIRE ens dirigim tant a l'empresa privada com al sector públic, com a alternativa socialment responsable per a proveir-se de béns i serveis.

Oferim serveis de muntatge industrial, confecció, bugaderia, serralleria, fusteria, impremta, serveis exteriors i borsa de treball. A més, la marca Made in CIRE és un aparador que dóna a conèixer la feina dels interns i, en conseqüència, facilita la consecució de més encàrrecs públics i privats que permetin assolir l'objectiu final.

La nostra àrea d'assessorament jurídic i tècnic s'ocupa de formalitzar acords de col·laboració amb el sector privat, sota la fórmula del contracte. Així mateix, el sector públic també pot confiar al CIRE les seves necessitats de béns i serveis a través d'un simple encàrrec (art. 4.1, lletra n de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic), atès que el CIRE té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals de Catalunya. 

 

Data d'actualització:  09.01.2017