Qualitat

Al CIRE connectem la funció pública de foment de la reinserció laboral amb una gestió empresarial eficient, innovadora i competitiva.

La nostra orientació al client comporta que la qualitat sigui una de les polítiques estratègiques de l’empresa. Per aquesta raó, tenim un sistema de qualitat viu caracteritzat pel treball col·laboratiu dels nostres professionals amb els clients, proveïdors, col·laboradors i usuaris: considerem fonamental la implicació de tothom.

L’aposta per la millora contínua regeix la nostra activitat diària, estem convençuts que la qualitat és l’eina de futur del CIRE. Per això, a més d’observar els requeriments de la legislació vigent, cerquem l’excel·lència en els nostres processos aplicant la ISO 9001:2015.

La nostra activitat comprèn tres àmbits d’actuació:

1.- Creació i execució de programes de formació professionalitzadors, pràctics i útils, certificats per entitats de prestigi i orientats a les demandes del mercat de treball que milloren les possibilitats de reinserció del col·lectiu penitenciari.

2.- Desenvolupament de treball productiu i de serveis en els nostres tallers i a l’exterior, encarregat tant per empreses i entitats públiques com privades que permeten l’ocupació d’aquest col·lectiu en risc d’exclusió social.

3.- Acompanyament integral en el procés de reinserció mitjançant un servei d’orientació personalitzat que afavoreix la formació a mida, proporciona assessorament en matèria d’estrangeria i dóna suport individualitzat per a la reincorporació al mercat laboral.

L’equip humà del CIRE es constitueix per professionals altament qualificats que porten a terme el procés d’inserció de forma integral, conjugant la Formació (competències professionals), Ocupació (experiència) i Inserció (incorporació al mercat de treball).

Per portar a terme aquests tres àmbits, disposem de tallers productius arreu de Catalunya vinculats als centres penitenciaris i educatius. Tenim tallers d’impremta, confecció, serralleria metàl·lica, fusteria, manipulats, muntatge, bugaderia, fleques, alimentació... Així mateix, complementem el treball productiu amb l’execució de serveis a l’exterior: obres de manteniment, pintura, trasllats, condicionament d’espais naturals...
Per tot això, podem escometre un ampli ventall d’activitats amb un elevat grau de flexibilitat i amb la qualitat com a eix vertebrador de la nostra tasca.

Volem convertir-nos en un referent d’empresa pública que es caracteritza per conjuminar la realització dels treballs i serveis competitius i amb garantia de qualitat, amb la vista posada en la reinserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesura judicial.

Volem ser la primera elecció per tots aquells clients que, alhora que aposten per la Responsabilitat Social Corporativa com a eina clau de la seva gestió, busquen solucions integrals per a la producció de determinats béns i prestació de serveis per a la seva empresa. Confiant en el CIRE, els nostres clients contribueixen a la reinserció d’un col·lectiu en risc d’exclusió social com és el penitenciari.

Comptem amb una carta de serveis amb l’objectiu d’oferir una millor atenció als diferents usuaris que interactuen amb l’empresa. Així, la carta s’adreça tant a la ciutadania en general com al món penitenciari, a l’Administració pública, al teixit empresarial i a les entitats del tercer sector, ja siguin proveïdors, clients o col·laboradors.

La carta estableix els drets dels usuaris i uns compromisos de qualitat a nivell dels serveis fonamentals que prestem des del CIRE, que són la formació, ocupació i inserció de les persones privades de llibertat. En relació amb aquests compromisos, comptem amb diferents indicadors de seguiment, de difusió trimestral, que permeten avançar cap a la millora dels processos interns per donar un servei de qualitat.

A més, la carta de serveis preveu un espai d’atenció de queixes i suggeriments dels clients, a través del qual oferir una resposta centralitzada via l'adreça cirerespon@cirecat.org.

El CIRE també disposa d'un manual d'acollida als tallers penitenciaris adreçat als interns dels centres penitenciaris catalans, com a eina de Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals.

Data d'actualització:  09.10.2018