La Comissió de Codificació de Catalunya és l’òrgan col·legiat que té atribuïda la funció de l’elaboració de les propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial el dret civil. És responsable, en matèria de dret privat, de fer el seguiment del desenvolupament de l'ordenament jurídic català i de l'estudi de les diverses branques.

D'altra banda, té com a objectius principals l'estudi, el debat i la divulgació del dret privat de Catalunya i les relacions amb altres organismes estatals i internacionals amb finalitats similars.
Data d'actualització:  07.01.2015