• Imprimeix

Relacions convivencials d'ajuda mútua i acolliment de persones grans

 

És la relació de convivència de dues o més persones majors d’edat, que poden ser parents en línia col·lateral (germans, cosins, oncles i nebots...), o amics, i que decideixen fer-se companyia i compartir amb l’habitatge, les despeses o el treball domèstic, o ambdues coses.
En un pacte pel qual una persona, una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental (anomenades persones acollides), per raó de l’edat o discapacitat, es vinculen a una persona, o a una parella casada o unida de manera estable (anomenades persones acollidores), perquè, a canvi d’una contraprestació, convisquin en condicions semblants a les relacions entre parents.

Les persones acollidores i les acollides han de conviure en un mateix habitatge, les primeres han de tenir cura de les segones i la durada del pacte no pot ser inferior a tres anys.