La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques resol els recursos governatius que s'interposin contra les qualificacions negatives dels títols o les clàusules concretes d'aquests susceptibles d'inscripció en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya, sempre que es fonamentin en una infracció de les normes de dret català.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques és assessorada per una comissió formada per un notari, un registrador de la propietat, un catedràtic d'universitat i un advocat  de la Generalitat nomenats per un període de tres anys pel conseller o per la consellera de Justícia a proposta de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

Destaquem

Legislació

Data d'actualització:  18.05.2017