• Imprimeix

Cercador de recursos governatius

Per aprofitar tot el potencial d'aquest cercador, cal tenir en compte que la taula conté una barra de desplaçament al final de la pàgina i que es pot seleccionar quantes entrades volem que mostri. Hi ha dues maneres de cercar, d'una banda, per text lliure, a tota la base de dades mitjançant el camp de cerca, i d'una altra, a les columnes dels resultats mitjançant els filtres.

El cercador conté les columnes següents: Codi resolució, DOGC i data publicació, Enllaç DOGC, Categoria, Subcategoria 1, Subcategoria 2, Subcategoria 3, Subcategoria 4, Subcategoria 5, Subcategoria 6, Subcategoria 7 i Resolucions vinculades.

Codi resolució Núm. DOGC i data publicació Enllaç DOGC Categoria Subcategoria 1 Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4 Subcategoria 5 Subcategoria 6 Subcategoria 7 Resolucions vinculades
JUS/3405/2005 4521 30/11/2005 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=387872 Dret Civil Català Part general Analogia Analogia legis - - - - Cap
JUS/3405/2005 4521 30/11/2005 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=387872 Dret Civil Català Dret de família Parelles estables Acreditació - - - - Cap
JUS/3405/2005 4521 30/11/2005 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=387872 Dret Civil Català Dret de família Parelles estables Pacte de supervivència - - - - Cap
JUS/359/2006 4579 23/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=459545 Dret Civil Català Dret de successions Dret transitori - - - - - Cap
JUS/359/2006 4579 23/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=459545 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió Substitució vulgar - - - - Cap
JUS/359/2006 4579 23/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=459545 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució vulgar Dret de transmissió - - - Cap
JUS/359/2006 4579 23/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=459545 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Expressa i tàcita - - - - Cap
JUS/309/2006 4576 20/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=410573 Dret Civil Català Dret de successions Capacitat per succeir Commoriència i premoriència Substitució vulgar - - - Cap
JUS/309/2006 4576 20/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=410573 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret transitori Substitució vulgar - - Cap
JUS/309/2006 4576 20/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=410573 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució vulgar Abast - - Cap
JUS/309/2006 4576 20/2/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=410573 Dret Civil Català Dret de successions Testament Clàusula codicil·lar - - - - Cap
JUS/709/2006 4601 27/3/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=454976 Dret Civil Català Part general Dret comú Prescripció - - - - Cap
JUS/709/2006 4601 27/3/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=454976 Dret Civil Català Part general Dret preferent Prescripció - - - - Cap
JUS/709/2006 4601 27/3/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=454976 Dret Civil Català Part general Prescripció Dret transitori - - - - Cap
JUS/709/2006 4601 27/3/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=454976 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Condició resolutòria Prescripció Cancel·lació - - Cap
JUS/1920/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417770 Dret Registral i Procediment Tracte successiu Tracte abreujat Cessió del dret al llegat - - - - Cap
JUS/1920/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417770 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Cessió del dret al llegat Tracte abreujat - - Cap
JUS/1921/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417771 Competència pròpia Tracte successiu Quarta trebel·liànica - - - - - Contradictòria a RDGRN 16/5/2006
JUS/1921/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417771 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials Procediment inadequat Quarta trebel·liànica - - - Contradictòria a RDGRN 16/5/2006
JUS/1921/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417771 Dret Registral i Procediment Principi de fe pública registral Tracte successiu Quarta trebel·liànica - - - - Contradictòria a RDGRN 16/5/2006
JUS/1921/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417771 Dret Registral i Procediment Tracte successiu Quarta trebel·liànica - - - - - Contradictòria a RDGRN 16/5/2006
JUS/1921/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417771 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució fideïcomissària Quarta trebel·liànica Naturalesa - - Contradictòria a RDGRN 16/5/2006
JUS/1921/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417771 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució fideïcomissària Dret de retenció - - - Contradictòria a RDGRN 16/5/2006
JUS/1922/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417768 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre Prohibició de disposar - - - - - Cap
JUS/1922/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417768 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prohibició de disposar Dret transitori - - - Cap
JUS/1922/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417768 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prohibició de disposar Validesa - - - Cap
JUS/1922/2006 4655 15/6/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=417768 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prohibició de disposar Renúncia del beneficiat - - - Cap
JUS/2440/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402581 Dret Registral i Procediment Qualificació Notificació telemàtica - - - - - Cap
JUS/2440/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402581 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Condicional - - - - Cap
JUS/2440/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402581 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat - - - - Cap
JUS/2440/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402581 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució vulgar Dret de representació - - Cap
JUS/2441/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402579 Dret Registral i Procediment Principi de fe pública registral Dret d'opció Arrendament - - - - Cap
JUS/2441/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402579 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Exercici unilateral - - - Cap
JUS/2441/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402579 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Extinció de drets posteriors Arrendament - - Cap
JUS/2441/2006 4683 25/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402579 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Clàusula penal - - - - - Cap
JUS/2479/2006 4684 26/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=403671 Competència pròpia Disposició de l'habitatge familiar o comú - - - - - - Cap
JUS/2479/2006 4684 26/7/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=403671 Dret Civil Català Dret de família Disposició de l'habitatge familiar o comú Manifestacions requerides Parelles estables - - - Cap
JUS/2567/2006 4688 1/8/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=405211 Dret Civil Català Dret de successions Comunitat hereditària Partició (requisit per inscriure) - - - - Cap
JUS/2567/2006 4688 1/8/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=405211 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Interrogatio in iure Efectes - - - Cap
JUS/2567/2006 4688 1/8/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=405211 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Interrogatio in iure Benefici d'inventari - - - Cap
JUS/2919/2006 4719 15/9/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=427566 Competència pròpia Mitgeria Servitud - - - - - Cap
JUS/2919/2006 4719 15/9/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=427566 Dret Registral i Procediment Mencions - - - - - - Cap
JUS/2919/2006 4719 15/9/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=427566 Dret Civil Català Drets reals Mitgeria Entre mitgeres - - - - Cap
JUS/3357/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391944 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució fideïcomissària Dret transitori - - - Cap
JUS/3357/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391944 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Cancel·lació - - Cap
JUS/3357/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391944 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Disposició de béns com a lliures - - Cap
JUS/3358/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391644 Dret Registral i Procediment Descripció de la finca Modificació Canvi d'ús Acta de notorietat - - - Cap
JUS/3358/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391644 Dret Urbanístic i d'Habitatge Dret transitori Canvi dús - - - - - Cap
JUS/3359/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391951 Competència pròpia Successió intestada - - - - - - Cap
JUS/3359/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391951 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials Límits a la qualificació - - - - Cap
JUS/3359/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391951 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Separació de fet anterior a la Llei del divorci - - - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Competència pròpia Dret internacional privat Successions Causant estranger Testament atorgat segons dret estranger - - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte Qualificació inexistent - - - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Dret Registral i Procediment Prova del dret estranger - - - - - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Dret Civil Català Dret de successions Aplicació del dret català Llegítima Causant estranger - - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Dret Civil Català Dret de successions Testament Forma Dret estranger - - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Institució d'hereu Disposició universal - - Cap
JUS/3360/2006 4748 26/10/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=391952 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Causant estranger - - - - Cap
JUS/3542/2006 4758 10/11/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=429908 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Usdefruit universal Llegítima Conflicte d'interessos Fills menors d'edat - Cap
JUS/3542/2006 4758 10/11/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=429908 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Successió intestada Usdefruit universal Conflicte d'interessos Fills menors d'edat - Cap
JUS/3542/2006 4758 10/11/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=429908 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Conflicte d'interessos Defensor judicial Llegítima - - Cap
JUS/3873/2006 4773 1/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=396900 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Conflicte d'interessos - - - - Cap
JUS/3873/2006 4773 1/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=396900 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució vulgar - - - Cap
JUS/3873/2006 4773 1/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=396900 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució fideïcomissària - - - Cap
JUS/3874/2006 4773 1/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=396901 Dret Registral i Procediment Descripció de la finca - - - - - - Cap
JUS/3874/2006 4773 1/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=396901 Dret Civil Català Dret de família Pactes en previsió d'una ruptura matrimonial Eficàcia obligacional - - - - Cap
JUS/3982/2006 4776 7/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400261 Dret Registral i Procediment Qualificació Notificació telemàtica - - - - - Cap
JUS/3982/2006 4776 7/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400261 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/3982/2006 4776 7/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400261 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Legitimació Representació - - - - Cap
JUS/3982/2006 4776 7/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400261 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/3982/2006 4776 7/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400261 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) Propietat horitzontal - - Cap
JUS/3982/2006 4776 7/12/2006 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400261 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/225/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434427 Competència pròpia Pacte de supervivència Tracte successiu - - - - - Cap
JUS/225/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434427 Dret Registral i Procediment Tancament registral - - - - - - Cap
JUS/225/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434427 Dret Civil Català Dret de família Pacte de supervivència Consolidació per defunció - - - - Cap
JUS/225/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434427 Dret Civil Català Dret de família Pacte de supervivència Execució de meitat indivisa - - - - Cap
JUS/225/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434427 Dret Civil Català Dret de família Pacte de supervivència Cancel·lació - - - - Cap
JUS/226/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434428 Competència pròpia Condició resolutòria Preu ajornat Prescripció - - - - Cap
JUS/226/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434428 Dret Registral i Procediment Qualificació Motivació - - - - - Cap
JUS/226/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434428 Dret Civil Català Part general Dret comú Prescripció - - - - Cap
JUS/226/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434428 Dret Civil Català Part general Dret preferent Prescripció - - - - Cap
JUS/226/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434428 Dret Civil Català Part general Prescripció Dret transitori - - - - Cap
JUS/226/2007 4815 6/2/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=434428 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Condició resolutòria Prescripció Cancel·lació - - Cap
JUS/916/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435175 Dret Civil Català Part general Iuris continuatio - - - - - Cap
JUS/916/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435175 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Substitució fideïcomissària de residu Dret transitori - - Cap
JUS/916/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435175 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Substitució fideïcomissària de residu Purificació Cancel·lació - Cap
JUS/917/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435178 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Efectes de la nul·litat, separació i divorci - - - - Cap
JUS/917/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435178 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Adjudicació de l'ús de l'habitatge Naturalesa - - - Cap
JUS/917/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435178 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Adjudicació de l'ús de l'habitatge Titularitat - - - Cap
JUS/918/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435179 Dret Registral i Procediment Document públic - - - - - - Cap
JUS/918/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435179 Dret Civil Català Dret de família Disposició de l'habitatge familiar o comú Manifestacions requerides - - - - Cap
JUS/918/2007 4854 2/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=435179 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Elements privatius Divisió - - - Cap
JUS/955/2007 4856 4/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=412260 Competència pròpia Disposició de l'habitatge familiar o comú - - - - - - Cap
JUS/955/2007 4856 4/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=412260 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Resolucions de la DGDEJ Caràcter vinculant - - - - Cap
JUS/955/2007 4856 4/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=412260 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Resolucions de la DGDEJ Caràcter executiu - - - - Cap
JUS/955/2007 4856 4/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=412260 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Resolucions de la DGDEJ Recurs judicial - - - - Cap
JUS/955/2007 4856 4/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=412260 Dret Civil Català Part general Remissió externa - - - - - Cap
JUS/955/2007 4856 4/4/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=412260 Dret Civil Català Dret de família Disposició de l'habitatge familiar o comú Manifestacions requerides - - - - Cap
JUS/1842/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451658 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/1842/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451658 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Llegat d'usdefruit universal - - Cap
JUS/1842/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451658 Dret Civil Català Dret de successions Reserva - - - - - Cap
JUS/1843/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451660 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Cadastre - - - - - Cap
JUS/1843/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451660 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Propietat horitzontal Constitució - - - - Cap
JUS/1843/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451660 Dret Urbanístic i d'Habitatge Infracció urbanística Prescripció - - - - - Cap
JUS/1843/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451660 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Constitució Llicència urbanística - - - Cap
JUS/1844/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451661 Dret Registral i Procediment Immatriculació Doble immatriculació (risc de) - - - - - Cap
JUS/1844/2007 4909 21/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451661 Dret Urbanístic i d'Habitatge Unitats mínimes de conreu - - - - - - Cap
JUS/1914/2007 4913 27/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=452508 Dret Civil Català Dret de la persona Institucions de protecció Tutela Partició Llegítima (pagament) Autorització judicial Conflicte d'interessos Cap
JUS/1914/2007 4913 27/6/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=452508 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Pagament (en béns o en diners) Tutela Representació de l'hereu pel fill legitimari - Conflicte d'interessos Cap
JUS/2623/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394187 Dret Civil Català Dret de successions Comunitat hereditària Partició Tutela Intervenció judicial Autorització judicial - Cap
JUS/2624/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394188 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/2624/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394188 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials Procediment inadequat - - - - Cap
JUS/2624/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394188 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió - - - - - Cap
JUS/2625/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394191 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/2625/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394191 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/2625/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394191 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/2625/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394191 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/2625/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394191 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Redempció Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/2626/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394192 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/2626/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394192 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/2626/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394192 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/2626/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394192 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/2626/2007 4952 22/8/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=394192 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Redempció Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/3526/2007 5015 23/11/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=477302 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/3526/2007 5015 23/11/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=477302 Dret Civil Català Dret de successions Heretament - - - - - Cap
JUS/3526/2007 5015 23/11/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=477302 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Límit de crides - - Cap
JUS/3526/2007 5015 23/11/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=477302 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Dret transitori - - Cap
JUS/3526/2007 5015 23/11/2007 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=477302 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Purificació Cancel·lació - Cap
JUS/89/2008 5056 25/1/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=472026 Dret Registral i Procediment Document privat - - - - - - Cap
JUS/89/2008 5056 25/1/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=472026 Dret Registral i Procediment Qualificació Motivació - - - - - Cap
JUS/89/2008 5056 25/1/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=472026 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/89/2008 5056 25/1/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=472026 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Vinculació - - - Cap
JUS/89/2008 5056 25/1/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=472026 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/445/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=473067 Dret Civil Català Dret de successions Comunitat hereditària Partició Tutela Intervenció judicial Autorització judicial - Cap
JUS/445/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=473067 Dret Civil Català Dret de successions Comunitat hereditària Partició Adjudicació de quotes indivises - - - Cap
JUS/445/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=473067 Dret Civil Català Dret de la persona Tutela Partició Autorització judicial - - - Cap
JUS/446/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=473069 Dret Registral i Procediment Tancament registral - - - - - - Cap
JUS/446/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=473069 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Drets d'adquisició Notificació - - - Cap
JUS/446/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=473069 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Comunitat ordinària indivisa Notificació - - - Cap
JUS/447/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=474232 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat - - - - Cap
JUS/447/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=474232 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/447/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=474232 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Extinció Mort del censalista - - - Cap
JUS/447/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=474232 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Mort del censalista - - - Cap
JUS/447/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=474232 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Redempció - - - - Cap
JUS/447/2008 5077 25/2/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=474232 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Comís - - - - Cap
JUS/598/2008 5084 5/3/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=468956 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Identificació de les finques futures - - - - Cap
JUS/598/2008 5084 5/3/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=468956 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Propietat horitzontal Constitució - - - Cap
JUS/1019/2008 5107 9/4/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=494025 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat - - - - Cap
JUS/1019/2008 5107 9/4/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=494025 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió - - - - - Cap
JUS/1019/2008 5107 9/4/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=494025 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Expressa o tàcita - - - - Cap
JUS/1551/2008 5139 27/5/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=525859 Dret Civil Català Dret de successions Donació per causa de mort Condició suspensiva Inscripció - - - Cap
JUS/1551/2008 5139 27/5/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=525859 Dret Civil Català Drets reals Donació Condició suspensiva Donació per causa de mort - - - Cap
JUS/1673/2008 5145 4/6/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=526747 Dret Registral i Procediment Tancament registral Protecció oficial - - - - - Cap
JUS/1673/2008 5145 4/6/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=526747 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Protecció oficial Notificació - - - Cap
JUS/2510/2008 5191 8/8/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=533774 Dret Registral i Procediment Document privat Documentació insuficient - - - - - Cap
JUS/2510/2008 5191 8/8/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=533774 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Condició resolutòria Prescripció Cancel·lació - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Registral i Procediment Qualificació Motivació - - - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Registral i Procediment Qualificació Negativa a qualificar - - - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Registral i Procediment Qualificació Notificació telemàtica - - - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Civil Català Part general Actes propis - - - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat - - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Civil Català Dret de successions Títol d'hereu - - - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Extinció Confusió - - - Cap
JUS/3199/2008 5248 31/10/2008 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=512117 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Confusió - - - Cap
JUS/4053/2008 5298 16/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=498589 Competència pròpia Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria - - - - - - Cap
JUS/4053/2008 5298 16/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=498589 Dret Registral i Procediment Document privat Documentació insuficient - - - - - Cap
JUS/4053/2008 5298 16/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=498589 Dret Registral i Procediment Qualificació Termini - - - - - Cap
JUS/4053/2008 5298 16/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=498589 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Legitimació de firmes Compravenda - - - - Cap
JUS/4053/2008 5298 16/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=498589 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Legitimació de signatures - - - Cap
JUS/48/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501031 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/48/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501031 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/48/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501031 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/49/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501035 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/49/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501035 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/49/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501035 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/50/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501310 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/50/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501310 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/50/2009 5304 26/1/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501310 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/106/2009 5309 2/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=509639 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Simple o complexa - - - - Cap
JUS/106/2009 5309 2/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=509639 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori - - - - Cap
JUS/106/2009 5309 2/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=509639 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Contribució a les despeses - - Cap
JUS/106/2009 5309 2/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=509639 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori - - - - Cap
JUS/191/2009 5316 11/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=497185 Dret Registral i Procediment Qualificació Qualificació substitutòria Termini - - - - Cap
JUS/191/2009 5316 11/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=497185 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/191/2009 5316 11/2/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=497185 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat d'usdefruit Meitat indivisa de l'herència Naturalesa real o personal - Cap
JUS/769/2009 5348 27/3/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=466686 Dret Urbanístic i d'Habitatge Segregació Llicència de parcel·lació Silenci administratiu - - - - Cap
JUS/1013/2009 5362 20/4/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=485187 Dret Urbanístic i d'Habitatge Segregació Llicència de parcel·lació - - - - - Cap
JUS/1119/2009 5369 29/4/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=515780 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini Legitimació del llibre d'actes (comunitat de propietaris) - - - - Cap
JUS/1119/2009 5369 29/4/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=515780 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Legitimació del llibre d'actes Propietari únic - - - Cap
JUS/1205/2009 5372 5/5/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=476800 Dret Civil Català Part general Llibertat civil Excepcions Normes imperatives Habitatge - - Cap
JUS/1205/2009 5372 5/5/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=476800 Dret Civil Català Drets reals Propietat Funció social Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria - - - Cap
JUS/1205/2009 5372 5/5/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=476800 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Compravenda - - - - Cap
JUS/1205/2009 5372 5/5/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=476800 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració - - - Cap
JUS/1677/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471698 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol - - - - - Cap
JUS/1677/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471698 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Interposició de la demanda Poders (ineficàcia) - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Registral i Procediment Explotació industrial - - - - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Registral i Procediment Principi d'especialitat - - - - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Civil Català Part general Llibertat civil - - - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Civil Català Drets reals Aigües Concessió - - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Civil Català Drets reals Béns mobles i immobles Aigües - - - - Cap
JUS/1678/2009 5404 19/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=471699 Dret Civil Català Drets reals Dret d'aprofitament parcial - - - - - Cap
JUS/1718/2009 5405 22/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=470022 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Anotació preventiva (de llegat) - - - Cap
JUS/1718/2009 5405 22/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=470022 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Acceptació - - - Cap
JUS/1718/2009 5405 22/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=470022 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Extensió Construccions posteriors - - Cap
JUS/1718/2009 5405 22/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=470022 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Adquisició, lliurament, presa de possessió i inscripció - - Cap
JUS/1718/2009 5405 22/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=470022 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Quarta falcídia Retenció per l'hereu - - Cap
JUS/1718/2009 5405 22/6/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=470022 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Quarta falcídia Reducció - - Cap
JUS/2633/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501681 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/2633/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501681 Dret Registral i Procediment Qualificació Notificació telemàtica - - - - - Cap
JUS/2633/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501681 Dret Registral i Procediment Principi de prioritat - - - - - - Cap
JUS/2633/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501681 Dret Civil Català Dret de família Pacte de supervivència Concurs de creditors Venda de meitat indivisa - - - Cap
JUS/2633/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501681 Dret Civil Català Dret de família Disposició de l'habitatge familiar o comú - Concurs de creditors - - - Cap
JUS/2633/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501681 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Preu Concurs de creditors - - - Cap
JUS/2383/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480057 Dret Civil Català Part general Retroactivitat de les normes - - - - - Cap
JUS/2383/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480057 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Pactes d'ús exclusiu Aparcaments - - - Cap
JUS/2383/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480057 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Comunitat ordinària indivisa Pactes d'ús exclusiu - - - - Cap
JUS/2383/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480057 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Dret aplicable - - - - - Cap
JUS/2384/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480338 Dret Registral i Procediment Qualificació Prescripció - - - - - Cap
JUS/2384/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480338 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol Hipoteca Cancel·lació - - - Cap
JUS/2384/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Canviària - - - - Cap
JUS/2384/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Caducitat de l'assentament Cancel·lació - - - Cap
JUS/2384/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Prescripció de l'obligació principal Accessorietat - - - Cap
JUS/2382/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480343 Dret Urbanístic i d'Habitatge Zona marítima-terrestre Marines interiors - - - - - Cap
JUS/2382/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480343 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Marines interiors - - - - Cap
JUS/2382/2009 5458 4/9/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480343 Dret Civil Català Drets reals Béns de domini públic - - - - - Cap
JUS/2634/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501683 Dret Registral i Procediment Mencions - - - - - - Cap
JUS/2634/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501683 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/2634/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501683 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Constitució - - - - Cap
JUS/2634/2009 5475 1/10/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=501683 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Cancel·lació - - - - Cap
JUS/3310/2009 5516 30/11/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=502395 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Dret de representació Repudiació dels fills - - - Cap
JUS/3310/2009 5516 30/11/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=502395 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Dret transitori - - - - Cap
JUS/3310/2009 5516 30/11/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=502395 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Repudiació dels fills Abdicativa o translativa Dret de representació - - Cap
JUS/3363/2009 5520 4/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529154 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Dret de representació Repudiació dels fills - - - Cap
JUS/3363/2009 5520 4/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529154 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Dret transitori - - - - Cap
JUS/3363/2009 5520 4/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529154 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Repudiació dels fills Abdicativa o translativa Dret de representació - - Cap
JUS/3443/2009 5523 10/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=537188 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/3443/2009 5523 10/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=537188 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució vulgar - - - Cap
JUS/3443/2009 5523 10/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=537188 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/3472/2009 5525 14/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=532846 Dret Registral i Procediment Qualificació Termini - - - - - Cap
JUS/3472/2009 5525 14/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=532846 Dret Registral i Procediment Número d'identificació fiscal - - - - - - Cap
JUS/3472/2009 5525 14/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=532846 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Elements privatius en benefici comú Titularitat ob rem - - - Cap
JUS/3472/2009 5525 14/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=532846 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Majories Adquisició d'elements privatius en benefici comú - - Cap
JUS/3654/2009 5534 28/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=531688 Dret Registral i Procediment Assentament de presentació - - - - - - Cap
JUS/3654/2009 5534 28/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=531688 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Dret transitori - - - - - Cap
JUS/3654/2009 5534 28/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=531688 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Cancel·lació - - - Cap
JUS/3654/2009 5534 28/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=531688 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Exercici unilateral - - - Cap
JUS/3654/2009 5534 28/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=531688 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Lliurament de la possessió - - - Cap
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Competència pròpia Dret d'opció - - - - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Registral i Procediment Impostos Liquidació - - - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Acumulació de recursos - - - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Dret transitori - - - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Exercici unilateral - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Lliurament de la possessió - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Pagament del preu - - - JUS/804/2011
JUS/3555/2009 5529 18/12/2009 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529400 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Títol inscriptible - - - JUS/804/2011
JUS/3883/2009 5557 1/2/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=548633 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/3883/2009 5557 1/2/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=548633 Dret Registral i Procediment Identificació de les persones - - - - - - Cap
JUS/3883/2009 5557 1/2/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=548633 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Segregació Dret aplicable - - - - Cap
JUS/3888/2009 5559 3/2/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=539540 Dret Civil Català Dret de família Domicili familiar - - - - - Cap
JUS/3888/2009 5559 3/2/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=539540 Dret Civil Català Dret de família Disposició de l'habitatge familiar o comú Manifestacions requerides - - - - Cap
JUS/3888/2009 5559 3/2/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=539540 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Habitatge familiar - - - - Cap
JUS/700/2010 5590 18/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=522728 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte - - - - - Cap
JUS/700/2010 5590 18/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=522728 Dret Civil Català Drets reals Servitud Dret de reg - - - - Cap
JUS/700/2010 5590 18/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=522728 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació - - - - Cap
JUS/731/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529515 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte - - - - - Cap
JUS/731/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529515 Dret Civil Català Drets reals Servitud Dret de reg - - - - Cap
JUS/731/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529515 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació - - - - Cap
JUS/732/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529516 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/732/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529516 Dret Civil Català Part general Iuris continuatio - - - - - Cap
JUS/732/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529516 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució vulgar - - - Cap
JUS/732/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529516 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Substitució fideïcomissària - - - Cap
JUS/732/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529516 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Cancel·lació formal - - - - Cap
JUS/733/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529805 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Constitució Llicència urbanística - - - Cap
JUS/733/2010 5592 22/3/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=529805 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Propietat horitzontal Constitució - - - - Cap
JUS/4282/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569957 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Constitució Llicència urbanística - - - Cap
JUS/4282/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569957 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Propietat horitzontal Constitució - - - - Cap
JUS/1939/2010 5651 16/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551783 Dret Civil Català Part general Llibertat civil Excepcions Normes imperatives Habitatge - - Cap
JUS/1939/2010 5651 16/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551783 Dret Civil Català Drets reals Propietat Funció social Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria - - - Cap
JUS/1939/2010 5651 16/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551783 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Renúncia Compravenda - - - Cap
JUS/1939/2010 5651 16/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551783 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Renúncia - - Cap
JUS/1631/2010 5637 27/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=520912 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició de destinació a hoteleria - Cap
JUS/1631/2010 5637 27/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=520912 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Oposició - - Cap
JUS/1631/2010 5637 27/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=520912 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del creditor hipotecari - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Registral i Procediment Identificació de la finca - - - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Registral i Procediment Identificació de les persones Administrador - - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Registral i Procediment Impostos Liquidació - - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Registral i Procediment Principi de determinació - - - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret de subedificació - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Dret de subedificació Propietat horitzontal - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Identificació de les finques futures - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Contraprestació (determinació) - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Termini - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Propietat horitzontal Fixació de les quotes - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Condició resolutòria - - - - Cap
JUS/1667/2010 5639 31/5/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=551226 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Cessió de finca a canvi de construcció futura Reserva de domini - - - - Cap
JUS/1784/2010 5645 8/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=550305 Dret Registral i Procediment Impostos Liquidació - - - - - Cap
JUS/1784/2010 5645 8/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=550305 Dret Registral i Procediment Impostos Afecció fiscal Impost de successions Habitatge habitual Cancel·lació - - Cap
JUS/1784/2010 5645 8/6/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=550305 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/3268/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559642 Dret Civil Català Dret de successions Testament Substitució vulgar - - - - Cap
JUS/3268/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559642 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/3268/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559642 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió - - - - - Cap
JUS/3268/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559642 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Expressa o tàcita - - - - Cap
JUS/3919/2010 5772 10/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=566912 Competència pròpia Dret urbanístic Escreix d'aprofitament urbanístic - - - - - Cap
JUS/3919/2010 5772 10/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=566912 Dret Registral i Procediment Foli independent - - - - - - Cap
JUS/3919/2010 5772 10/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=566912 Dret Registral i Procediment Principi de prioritat - - - - - - Cap
JUS/3919/2010 5772 10/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=566912 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/3919/2010 5772 10/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=566912 Dret Urbanístic i d'Habitatge Escreix d'aprofitament urbanístic Transmissibilitat - - - - - Cap
JUS/3919/2010 5772 10/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=566912 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Condició suspensiva Transmissió d'aprofitament urbanístic - - - Cap
JUS/2560/2010 5682 30/7/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=550413 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Despeses Afecció real - - - Cap
JUS/2560/2010 5682 30/7/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=550413 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Despeses Manifestació i certificació en la transmissió d'elements privatius Aportació a societat - - Cap
JUS/2758/2010 5701 26/8/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546988 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials Procediment inadequat Principi de legitimació - - - Cap
JUS/2758/2010 5701 26/8/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546988 Dret Registral i Procediment Expedient de domini Excés de cabuda - - - - - Cap
JUS/2758/2010 5701 26/8/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546988 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Títol constitutiu Modificació Excés de cabuda - - Cap
JUS/2759/2010 5701 26/8/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546990 Dret Registral i Procediment Document públic - - - - - - Cap
JUS/2759/2010 5701 26/8/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546990 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Vinculació de finques Unitats mínimes de conreu Qualitat d'agricultor - - - Cap
JUS/2759/2010 5701 26/8/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546990 Dret Civil Català Drets reals Vinculació de finques Unitats mínimes de conreu Qualitat d'agricultor Llicència de parcel·lació - - Cap
JUS/3269/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559662 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Donació - - - - Cap
JUS/3269/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559662 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol Donació - - - - Cap
JUS/3269/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559662 Dret Civil Català Drets reals Donació Dret transitori - - - - Cap
JUS/3269/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559662 Dret Civil Català Drets reals Donació Clàusula de reversió Reversió pròpia i impròpia Fideïcomís contractual Règim jurídic - Cap
JUS/3269/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559662 Dret Civil Català Drets reals Donació Clàusula de reversió Modificació Legitimació - - Cap
JUS/3269/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559662 Dret Civil Català Drets reals Donació Prohibició de disposar - - - - Cap
JUS/3188/2010 5732 11/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=557185 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència Abast - - Cap
JUS/3188/2010 5732 11/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=557185 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/3188/2010 5732 11/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=557185 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència Substitució vulgar - - Cap
JUS/3270/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559692 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/3270/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559692 Dret Civil Català Dret de successions Testament Necessitat d'institució d'hereu Conversió en codicil - - - Cap
JUS/3270/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559692 Dret Civil Català Dret de successions Testament Testament hològraf Adveració - - - Cap
JUS/3270/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559692 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat - - - - Cap
JUS/3270/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559692 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Institució d'hereu Disposició universal - - Cap
JUS/3270/2010 5736 18/10/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=559692 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/4057/2010 5782 24/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=568495 Dret Civil Català Dret de successions Codicil - - - - - Cap
JUS/4057/2010 5782 24/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=568495 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/4057/2010 5782 24/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=568495 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat d'universalitat - - - Cap
JUS/4057/2010 5782 24/12/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=568495 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Adquisició, lliurament, presa de possessió i inscripció - - - Cap
JUS/207/2010 5809 2/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=571628 Dret Urbanístic i d'Habitatge Zona marítima-terrestre Marines interiors - - - - - Cap
JUS/207/2010 5809 2/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=571628 Dret Registral i Procediment Impostos Assentament de presentació Suspensió - - - - Cap
JUS/207/2010 5809 2/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=571628 Dret Registral i Procediment Qualificació Termini - - - - - Cap
JUS/207/2010 5809 2/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=571628 Dret Registral i Procediment Qualificació Motivació - - - - - Cap
JUS/207/2010 5809 2/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=571628 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Marines interiors - - - - Cap
JUS/207/2010 5809 2/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=571628 Dret Civil Català Drets reals Béns de domini públic - - - - - Cap
JUS/4283/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569915 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte Qualificació substitutòria - - - - Cap
JUS/4177/2010 5789 4/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569185 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència Abast - - Cap
JUS/4178/2010 5789 4/1/2010 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569229 Dret Civil Català Dret de successions Heretament Interpretació de la voluntat dels atorgants - - - - Cap
JUS/4284/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569942 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Efectes doctrinals - - - - - Cap
JUS/4284/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569942 Dret Civil Català Part general Interpretació de les normes jurídiques - - - - - Cap
JUS/4284/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569942 Dret Civil Català Part general Llibertat civil - - - - - Cap
JUS/4284/2010 5795 13/1/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=569942 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Naturalesa Finalitat econòmica - - - Cap
JUS/468/2011 5825 24/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=573739 Dret Civil Català Dret de successions Dret transitori - - - - - Cap
JUS/468/2011 5825 24/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=573739 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat - - - - Cap
JUS/468/2011 5825 24/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=573739 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/468/2011 5825 24/2/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=573739 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Llegat d'usdefruit universal Extensió - Cap
JUS/803/2011 5851 4/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=576980 Dret Civil Català Dret de successions Testament Prellegat Lliurament - - - Cap
JUS/803/2011 5851 4/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=576980 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Anotació preventiva (de llegat) - - - Cap
JUS/803/2011 5851 4/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=576980 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Adquisició, lliurament, presa de possessió i inscripció - - Cap
JUS/803/2011 5851 4/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=576980 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Acceptació Repudiació de l'herència - - Cap
JUS/804/2011 5851 4/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=576906 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Inadmissió a tràmit - - - - - JUS/3555/2009
JUS/804/2011 5851 4/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=576906 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Resolucions de la DGDEJ Recurs judicial - - - - JUS/3555/2009
JUS/908/2011 5861 18/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=578196 Dret Civil Català Part general Interpretació de les normes jurídiques - - - - - Cap
JUS/908/2011 5861 18/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=578196 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Actes de disposició Consentiment dels parents propers Família monoparental - - Cap
JUS/908/2011 5861 18/4/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=578196 Dret Civil Català Dret de la persona Minoria d'edat Interès superior del menor - - - - Cap
JUS/1604/2011 5911 1/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=583644 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/1604/2011 5911 1/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=583644 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret de vol o sobreedificació - - - - Cap
JUS/1604/2011 5911 1/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=583644 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori - - - - Cap
JUS/1604/2011 5911 1/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=583644 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Títol constitutiu Modificació - - - Cap
JUS/1604/2011 5911 1/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=583644 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Constitució Propietat horitzontal - - - Cap
JUS/1807/2011 5930 28/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=585580 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/1807/2011 5930 28/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=585580 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1807/2011 5930 28/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=585580 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/1807/2011 5930 28/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=585580 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió Successió intestada - - - - Cap
JUS/1807/2011 5930 28/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=585580 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Dret de transmissió - - - - Cap
JUS/1807/2011 5930 28/7/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=585580 Dret Civil Català Dret de successions Successió intestada Dret transitori - - - - Cap
JUS/1977/2011 5943 17/8/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=586977 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1977/2011 5943 17/8/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=586977 Dret Registral i Procediment Principi de legitimació - - - - - - Cap
JUS/1977/2011 5943 17/8/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=586977 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1977/2011 5943 17/8/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=586977 Dret Civil Català Persona jurídica Cooperativa Autopromoció d'habitatges Adjudicació a un soci Legitimació - - Cap
JUS/1977/2011 5943 17/8/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=586977 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Adjudicació de finca a soci cooperativista - - - - - Cap
JUS/2755/2011 6013 25/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=592954 Dret Civil Català Dret de família Pacte de supervivència Caràcter familiar - - - - Cap
JUS/2755/2011 6013 25/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=592954 Dret Civil Català Dret de família Pacte de supervivència Renúncia - - - - Cap
JUS/2611/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591691 Dret Registral i Procediment Principi de legitimació - - - - - Fora de cronologia DOGC Cap
JUS/2611/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591691 Dret Civil Català Part general Tradició jurídica catalana - - - - - Cap
JUS/2611/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591691 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Manifestació de vigència - - - - Cap
JUS/2611/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591691 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/2611/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591691 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Prescripció - - - - Cap
JUS/2612/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591693 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/2612/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591693 Dret Registral i Procediment Document públic - - - - - - Cap
JUS/2612/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591693 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Conveni regulador Divisió de béns comuns Béns adquirits abans del matrimoni - - Cap
JUS/2613/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591659 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Destinació (canvi de) Llicència urbanística - - - Cap
JUS/2613/2011 6000 8/11/2011 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=591659 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència urbanística Propietat horitzontal Destinació (canvi de) - - - - Cap
JUS/3080/2011 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597228 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga - - - - - - Cap
JUS/3080/2011 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597228 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Constitució Llicència de parcel·lació - - - Cap
JUS/3080/2011 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597228 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Propietat horitzontal Constitució - - - - Cap
JUS/3080/2011 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597228 Dret Urbanístic i d'Habitatge Infracció urbanística Prescripció - - - - - Cap
JUS/20/2012 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597307 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Dació en pagament - - - - - Cap
JUS/20/2012 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597307 Dret Civil Català Part general Llibertat civil Excepcions Normes imperatives Habitatge - - Cap
JUS/20/2012 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597307 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Dació en pagament Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria - - - - Cap
JUS/19/2012 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597302 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Titulars de càrregues posteriors Notificació - - Cap
JUS/19/2012 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597302 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Extinció de càrregues posteriors incompatibles - - - Cap
JUS/19/2012 6050 23/1/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=597302 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Dret d'opció Pagament del preu - - - Cap
JUS/627/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605137 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga - - - - - - Cap
JUS/627/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605137 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Propietat horitzontal Constitució Llicència de parcel·lació - - - Cap
JUS/627/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605137 Dret Urbanístic i d'Habitatge Infracció urbanística Prescripció - - - - - Cap
JUS/627/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605137 Dret Registral i Procediment Qualificació Motivació - - - - - Cap
JUS/627/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605137 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal - - - - - Cap
JUS/628/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605048 Dret Civil Català Dret de la persona Minoria d'edat Interès superior del menor - - - - Cap
JUS/628/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605048 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Representació Conflicte d'interessos Defensor judicial - - Cap
JUS/628/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605048 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Representació Conflicte d'interessos Consentiment dels parents propers Repudiació d'herència - Cap
JUS/628/2012 6105 11/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605048 Dret Civil Català Dret de successions Repudiació de l'herència Minoria d'edat Conflicte d'interessos Consentiment dels parents propers Defensor judicial - Cap
JUS/660/2012 6108 16/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605374 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Ruïna Compravenda - - - Cap
JUS/660/2012 6108 16/4/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=605374 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Ruïna - - Cap
JUS/901/2012 6130 17/5/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=607840 Dret Registral i Procediment Qualificació Silenci administratiu Llicència de parcel·lació - - - - Cap
JUS/901/2012 6130 17/5/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=607840 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Segregació Silenci administratiu - - - - Cap
JUS/901/2012 6130 17/5/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=607840 Dret Civil Català Part general Retroactivitat de les normes (principi de no retroactivitat) - - - - - Cap
JUS/900/2012 6129 16/5/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=607679 Dret Registral i Procediment Qualificació Notificació telemàtica - - - - - Cap
JUS/900/2012 6129 16/5/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=607679 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Inadmissió a tràmit - - - - - Cap
JUS/900/2012 6129 16/5/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=607679 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini (d'interposició) - - - - - Cap
JUS/1346/2012 6166 9/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=612363 Dret Civil Català Drets reals Propietat Funció social Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria - - - Cap
JUS/1346/2012 6166 9/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=612363 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Rehabilitació - - - - Cap
JUS/1346/2012 6166 9/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=612363 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Visat Compravenda - - - - Cap
JUS/1346/2012 6166 9/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=612363 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Rehabilitació - - Cap
JUS/1507/2012 6180 27/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=614122 Dret Civil Català Part general Llibertat civil Excepcions Normes imperatives Habitatge - - Cap
JUS/1507/2012 6180 27/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=614122 Dret Civil Català Drets reals Propietat Funció social Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria - - - Cap
JUS/1507/2012 6180 27/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=614122 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Rehabilitació Compravenda - - - Cap
JUS/1507/2012 6180 27/7/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=614122 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Exoneració Rehabilitació - - Cap
JUS/1622/2012 6191 13/8/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615124 Dret Registral i Procediment Principi de rogació - - - - - - Cap
JUS/1622/2012 6191 13/8/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615124 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Renúncia a quota Acreixement Inscripció - - Cap
JUS/1622/2012 6191 13/8/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615124 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Renúncia a quota Notificació Declaració de voluntat receptícia - - Cap
JUS/1623/2012 6191 13/8/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615166 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol - - - - - Cap
JUS/1623/2012 6191 13/8/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615166 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís de residu Dret transitori - - Cap
JUS/1623/2012 6191 13/8/2012 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615166 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís de residu Purificació Efectes - Cap
JUS/3039/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625501 Dret Registral i Procediment Segregació - - - - - - Cap
JUS/3039/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625501 Dret Civil Català Part general Llibertat civil - - - - - Cap
JUS/3039/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625501 Dret Civil Català Drets reals Mitgeria Mitgeria de càrrega - - - - Cap
JUS/3039/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625501 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Constitució Segregació de part d'un edifici - - - Cap
JUS/3040/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625473 Competència pròpia Prohibició de disposar - - - - - - Cap
JUS/3040/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625473 Dret Civil Català Drets reals Prohibició de disposar Autolimitació de les facultats de disposició - - - - Cap
JUS/3040/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625473 Dret Civil Català Drets reals Prohibició de disposar Temporalitat - - - - Cap
JUS/3040/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625473 Dret Civil Català Drets reals Prohibició de disposar Raó lícita - - - - Cap
JUS/3040/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625473 Dret Civil Català Drets reals Prohibició de disposar Perjudici de tercers - - - - Cap
JUS/3040/2012 6292 14/1/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=625473 Dret Civil Català Drets reals Drets reals sobre cosa pròpia Autolimitació de les facultats de disposició - - - - Cap
JUS/3416/2012 6357 17/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633519 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - JUS/1802/2013 i JUS/1356/2014
JUS/3416/2012 6357 17/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633519 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Inadmissió a tràmit - - - - - JUS/1802/2013 i JUS/1356/2014
JUS/3416/2012 6357 17/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633519 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte - - - - - JUS/1802/2013 i JUS/1356/2014
JUS/3416/2012 6357 17/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633519 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit - - JUS/1802/2013 i JUS/1356/2014
JUS/600/2013 6344 27/3/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=632049 Dret Civil Català Dret de successions Dret transitori - - - - - Cap
JUS/600/2013 6344 27/3/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=632049 Dret Civil Català Dret de successions Hereu de confiança Instruccions del causant Caducitat Efectes - - Cap
JUS/600/2013 6344 27/3/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=632049 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret transitori - - - Cap
JUS/600/2013 6344 27/3/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=632049 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Prevalença de la successió voluntària - - - Cap
JUS/600/2013 6344 27/3/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=632049 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/735/2013 6353 11/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633164 Dret Civil Català Dret de successions Dret de representació Substitució vulgar - - - - Cap
JUS/735/2013 6353 11/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633164 Dret Civil Català Dret de successions Repudiació Efectes Dret de representació Substitució vulgar - - Cap
JUS/735/2013 6353 11/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633164 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret transitori - - - Cap
JUS/735/2013 6353 11/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633164 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret de representació Substitució vulgar - - Cap
JUS/735/2013 6353 11/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633164 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/781/2013 6356 16/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633460 Dret Registral i Procediment Bona administració (accés a) - - - - - - Cap
JUS/781/2013 6356 16/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633460 Dret Registral i Procediment Descripció de la finca Propietat horitzontal - - - - - Cap
JUS/781/2013 6356 16/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633460 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/781/2013 6356 16/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633460 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Títol constitutiu Modificació - - - Cap
JUS/781/2013 6356 16/4/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=633460 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Obres Consentiment tàcit - - - Cap
JUS/1221/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638310 Competència pròpia Dret d'ús d'habitatge - - - - - - Cap
JUS/1221/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638310 Dret Registral i Procediment Principi de legitimació - - - - - - Cap
JUS/1221/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638310 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1221/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638310 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Adjudicació de l'ús de l'habitatge Tercer titular registral - - - Cap
JUS/1222/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638367 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/1222/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638367 Dret Registral i Procediment Anotació preventiva d'embargament Llegítima - - - - - Cap
JUS/1222/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638367 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1222/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638367 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1222/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638367 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Anotació preventiva d'embargament del dret a la llegítima - - - - Cap
JUS/1222/2013 6397 14/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=638367 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Naturalesa - - - - Cap
JUS/1344/2013 6406 28/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=639576 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Llegat d'usdefruit universal Renúncia - Cap
JUS/1344/2013 6406 28/6/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=639576 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Renúncia - - - Cap
JUS/1800/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643243 Dret Registral i Procediment Mencions - - - - - - Cap
JUS/1800/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643243 Dret Civil Català Drets reals Alou Naturalesa - - - - Cap
JUS/1800/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643243 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/1800/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643243 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Acreditació de vigència (manca d') - - - Cap
JUS/1800/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643243 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/1801/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643273 Dret Registral i Procediment Anotació preventiva d'embargament Llegítima - - - - - Cap
JUS/1801/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643273 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1801/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643273 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1801/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643273 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Anotació preventiva d'embargament del dret a la llegítima - - - - Cap
JUS/1801/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643273 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Naturalesa - - - - Cap
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Registral i Procediment Document privat Instància privada - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Registral i Procediment Resolucions de la DGDEJ Fermesa - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Notificació - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Dret transitori - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Disposició de béns - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Constitució de cens - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Lliurament de la possessió Liquidació JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/1802/2013 6442 20/8/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=643238 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Alliberament de càrrega - JUS/3416/2012 i JUS/1356/2014
JUS/2316/2013 6500 13/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=648257 Dret Urbanístic i d'Habitatge Cèdula d'habitabilitat o certificació tècnica supletòria Aportació a societat - - - - - Cap
JUS/2299/2013 6498 11/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=648084 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'activitats i/o instal·lacions - Cap
JUS/2299/2013 6498 11/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=648084 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat - - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Inadmissió a tràmit - - - - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini (d'interposició) - - - - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret transitori - - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Adquisició, lliurament, presa de possessió i inscripció - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Acceptació - - - Cap
JUS/2444/2013 6509 26/11/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=649236 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat d'universalitat Extensió - - Cap
JUS/2694/2013 6529 27/12/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=651506 Dret Registral i Procediment Bona fe (relacions jurídiques privades) - - - - - - Cap
JUS/2694/2013 6529 27/12/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=651506 Dret Civil Català DRET DE SUCCESSIONS Dret internacional privat Dret interregional - - - - Cap
JUS/2694/2013 6529 27/12/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=651506 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència Naturalesa - - Cap
JUS/2694/2013 6529 27/12/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=651506 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència Al·legació - - Cap
JUS/2694/2013 6529 27/12/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=651506 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Factors extrínsecs - - - Cap
JUS/2694/2013 6529 27/12/2013 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=651506 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Voluntat del testador - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte - - - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Registral i Procediment Tancament registral Protecció oficial Drets d'adquisició - - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Protecció oficial Dret transitori - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Protecció oficial Notificació - - - Cap
JUS/501/2014 6579 11/3/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=656956 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Protecció oficial Renúncia - - - Cap
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Registral i Procediment Renúncia a la inscripció Alliberament de càrrega - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Registral i Procediment Document privat - - - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Dret transitori - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Disposició de béns - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Constitució de cens - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Alliberament de càrrega - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Quarta trebel·liànica Disposició de béns JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Fideïcomís d'elecció Si sine liberis decesserit Delació (efectes) - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1356/2014 6645 17/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664797 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Redempció - - - - JUS/3416/2012 i JUS/1802/2013
JUS/1357/2014 6647 19/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665060 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Informe del Registrador - - - - - Cap
JUS/1357/2014 6647 19/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665060 Dret Registral i Procediment Tancament registral Cens Divisió (manca de) - - - - Cap
JUS/1357/2014 6647 19/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665060 Dret Civil Català Part general Interpretació dels negocis jurídics - - - - - Cap
JUS/1357/2014 6647 19/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665060 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/1357/2014 6647 19/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665060 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Competència pròpia Drets reals Usucapió - - - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials Límits a la qualificació - - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Registral i Procediment Principi de fe pública registral - - - - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Informe del Registrador - - - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Registral i Procediment Usucapió contra tabulas - - - - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Civil Català Dret de successions Herència jacent Ignorats hereus Administrador judicial - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Civil Català Drets reals Usucapió Usucapió contra tabulas Quota indivisa - - - Cap
JUS/1388/2014 6648 20/6/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=665134 Dret Civil Català Drets reals Usucapió Quota indivisa - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Competència pròpia Propietat horitzontal Dret urbanístic - - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Registral i Procediment Descripció de la finca Propietat horitzontal - - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Rehabilitació i gran rehabilitació - - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Registral i Procediment Principi d'especialitat - - - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Registral i Procediment Principi de rogació - - - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Elecció de l'òrgan resolutori - - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Propietat horitzontal Constitució - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Elements comuns i privatius (descripció) - - - - Cap
JUS/1617/2014 6666 17/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666990 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Constitució Llicència de parcel·lació - - - Cap
JUS/1659/2014 6667 18/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667202 Competència pròpia Propietat horitzontal - - - - - - Cap
JUS/1659/2014 6667 18/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667202 Dret Civil Català Drets reals Vinculació ob rem Entre dues finques - - - - Cap
JUS/1659/2014 6667 18/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667202 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Títol constitutiu Modificació - - - Cap
JUS/1694/2014 6669 22/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667527 Dret Registral i Procediment Qualificació Prescripció - - - - - Cap
JUS/1694/2014 6669 22/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667527 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol Hipoteca Cancel·lació - - - Cap
JUS/1694/2014 6669 22/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667527 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Prescripció de l'obligació principal Accessorietat - - - Cap
JUS/1694/2014 6669 22/7/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=667527 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Acció hipotecària - - - - Cap
JUS/2137/2014 6717 30/9/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671213 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/2137/2014 6717 30/9/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671213 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Elecció de l'òrgan resolutori - - - - - Cap
JUS/2137/2014 6717 30/9/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671213 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Substitució preventiva de residu Dret transitori - - Cap
JUS/2137/2014 6717 30/9/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671213 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Substitució preventiva de residu Dret de transmissió - - Cap
JUS/2137/2014 6717 30/9/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671213 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió Substitució preventiva de residu - - - - Cap
JUS/2409/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673998 Dret Registral i Procediment Principi d'inoposabilitat - - - - - - Cap
JUS/2409/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673998 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Informe del Registrador - - - - - Cap
JUS/2409/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673998 Dret Registral i Procediment Tancament registral Propietat horitzontal Estatuts - - - - Cap
JUS/2409/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673998 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori Estatuts (adaptació) - - - Cap
JUS/2409/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673998 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Oposabilitat a tercers Inscripció - - Cap
JUS/2410/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673956 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Activitats molestes - - - - Cap
JUS/2410/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673956 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Destinació (canvi de) Usos turístics - - - Cap
JUS/2410/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673956 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'usos turístics - Cap
JUS/2410/2014 6742 4/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=673956 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Oposició - - Cap
JUS/2424/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674080 Dret Registral i Procediment Document privat Fotocòpia - - - - - Cap
JUS/2424/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674080 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència de parcel·lació Dret de superfície Llicència d'obres Segregació - - - Cap
JUS/2424/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674080 Dret Civil Català Drets reals Dret de superfície Llicència urbanística - - - - Cap
JUS/2425/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674060 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/2425/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674060 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Actes de disposició Consentiment dels parents propers Repudiació d'herència - - Cap
JUS/2425/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674060 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Representació Conflicte d'interessos - - - Cap
JUS/2425/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674060 Dret Civil Català Dret de successions Repudiació d'herència Minoria d'edat Conflicte d'interessos - - - Cap
JUS/2426/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674131 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'usos turístics - Cap
JUS/2426/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674131 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Formació successiva - - - Cap
JUS/2426/2014 6743 5/11/2014 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=674131 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Abstenció - - Cap
JUS/77/2015 6801 2/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=683788 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/77/2015 6801 2/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=683788 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Representació Progenitors de vida separada Acceptació de donació - - Cap
JUS/77/2015 6801 2/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=683788 Dret Civil Català Drets reals Donació Acceptació Minoria d'edat - - - Cap
JUS/105/2015 6804 5/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684103 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Propietat horitzontal - - - - Cap
JUS/105/2015 6804 5/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684103 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'usos turístics - Cap
JUS/105/2015 6804 5/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684103 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Formació successiva - - - Cap
JUS/105/2015 6804 5/2/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684103 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Abstenció - - Cap
JUS/360/2015 6826 9/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=686963 Dret Registral i Procediment Qualificació Prescripció - - - - - Cap
JUS/360/2015 6826 9/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=686963 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Interès doctrinal Desistiment (manca de) - - - - Cap
JUS/360/2015 6826 9/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=686963 Dret Civil Català Drets reals Propietat Restriccions en interès privat - - - - Cap
JUS/360/2015 6826 9/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=686963 Dret Civil Català Drets reals Drets d'adquisició Cancel·lació - - - - Cap
JUS/451/2015 6834 19/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688228 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Acreditació de vigència - - - - Cap
JUS/451/2015 6834 19/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688228 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cens sense pensió - - - - Cap
JUS/451/2015 6834 19/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688228 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/451/2015 6834 19/3/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688228 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Registral i Procediment Document públic - - - - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Registral i Procediment Principi de rogació - - - - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Civil Català Drets reals Renúncia - - - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Renúncia a quota - - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Distribució temporal de l'ús - - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Civil Català Drets reals Comunitat per torns Comunitat ordinària indivisa Distribució temporal de l'ús - - - Cap
JUS/975/2015 6873 18/5/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693722 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Renúncia a un element privatiu Efectes - - - Cap
JUS/1229/2015 6893 16/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696158 Dret Registral i Procediment Tancament registral Cens Divisió (manca de) - - - - Cap
JUS/1229/2015 6893 16/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696158 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/1229/2015 6893 16/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696158 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Extinció Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/1246/2015 6895 18/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696332 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol Hipoteca Cancel·lació - - - Cap
JUS/1246/2015 6895 18/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696332 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Acció hipotecària Prescripció - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Registral i Procediment Bona administració (accés a) - - - - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Legitimació de signatures - - - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Annexos - - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret de vol Exercici Redistribució de quotes - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori - - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Títol constitutiu Modificació Dret de vol - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Constitució Propietat horitzontal - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Constància registral Propietat horitzontal - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Dret transitori Propietat horitzontal - - - Cap
JUS/1315/2015 6897 22/6/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696589 Dret Civil Català Drets reals Dret de vol Exercici Propietat horitzontal - - - Cap
JUS/1726/2015 6925 31/7/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699570 Competència pròpia Propietat horitzontal - - - - - - Cap
JUS/1726/2015 6925 31/7/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699570 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Legitimació Propietat horitzontal - - - - Cap
JUS/1726/2015 6925 31/7/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699570 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'usos turístics - Cap
JUS/1726/2015 6925 31/7/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699570 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Formació successiva - - - Cap
JUS/1726/2015 6925 31/7/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699570 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Oposició - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Registral i Procediment Bona administració (accés a) - - - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Registral i Procediment Principi de legitimació - - - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Notificació - - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Civil Català Dret de successions Dret transitori - - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Adquisició, lliurament, presa de possessió i inscripció - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Civil Català Dret de successions Testament Llegat Llegat real Llegat de cosa pròpia Alienació - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret de transmissió Substitució vulgar - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Civil Català Dret de successions Dret de transmissió Substitució vulgar - - - - Cap
JUS/1744/2015 6926 3/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699772 Dret Civil Català Dret de successions Llegítima Donació inoficiosa Reducció de donacions inoficioses Efectes - - Cap
JUS/1745/2015 6927 4/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699877 Dret Registral i Procediment Identificació de la finca - - - - - - Cap
JUS/1745/2015 6927 4/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699877 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Simple o complexa Subcomunitats - - - Cap
JUS/1745/2015 6927 4/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699877 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Contribució a les despeses - - Cap
JUS/1745/2015 6927 4/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699877 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'activitats i/o instal·lacions - Cap
JUS/1745/2015 6927 4/8/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699877 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Oposició - - Cap
JUS/2437/2015 6993 9/11/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708094 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Revocació Efectes Reviviscència del testament anterior - Cap
JUS/2437/2015 6993 9/11/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708094 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Ineficàcia de la institució d'hereu Efectes - - Cap
JUS/2438/2015 6993 9/11/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708052 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició de destinació a alberg juvenil o similars - Cap
JUS/2438/2015 6993 9/11/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708052 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Formació successiva - - - Cap
JUS/2438/2015 6993 9/11/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708052 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Oposició - - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Registral i Procediment Bona administració (accés a) - - - - - - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Registral i Procediment Qualificació - - - - - - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Civil Català Dret de successions Testament Lliberat de testar Modificació judicial de la capacitat - - - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Civil Català Dret de successions Testament Forma Testador amb capacitat modificada judicialment Facultatius Nul·litat - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Civil Català Dret de successions Testament Capacitat per testar Modificació judicial de la capacitat - - - Cap
JUS/2904/2015 7022 21/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712201 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Nul·litat - - - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Registral i Procediment Document públic - - - - - - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Registral i Procediment Impostos Liquidació Extinció de parella estable - - - - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Civil Català Dret de la persona Minoria d'edat Interès superior del menor - - - - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Civil Català Dret de família Parelles estables Extinció de parella estable Conveni regulador Aprovació judicial - - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Civil Català Dret de família Parelles estables Extinció de parella estable Divisió de béns comuns Compravenda Habitatge familiar - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Divisió Compravenda Excés d'adjudicació - - Cap
JUS/2941/2015 7026 28/12/2015 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=712674 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Divisió Extinció de parella estable - - - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Part general Retroactivitat de les normes (principi de no retroactivitat) - - - - - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Despeses Quota de participació Quota de contribució - - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Títol constitutiu Modificació Despeses Exoneració - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori - - - - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Consentiment del propietari afectat Oposició - - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Majories - - - Cap
JUS/3149/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719935 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Quotes especials - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Registral i Procediment Bona fe (relacions jurídiques privades) - - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Registral i Procediment Impostos Liquidació - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Informe del Registrador - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Trasllat - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Registral i Procediment Tancament registral Impostos - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Civil Català Part general Llibertat civil - - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Civil Català Drets reals Renúncia Efectes Servitud - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Civil Català Drets reals Servitud Renúncia Efectes Despeses - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Simple o complexa - - - - Cap
JUS/3150/2015 7078 14/3/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719941 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Despeses Renúncia a usar instal·lacions - - - Cap
JUS/1221/2016 7122 18/5/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=726810 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Inadmissió a tràmit - - - - - Cap
JUS/1221/2016 7122 18/5/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=726810 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Termini (d'interposició) - - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Registral i Procediment Despatx parcial - - - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Registral i Procediment Foli independent Tancament de finques registrals Rabassa morta - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Registral i Procediment Identificació de la finca - - - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Registral i Procediment Qualificació - - - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Registral i Procediment Principi de fe pública registral - - - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Civil Català Part general Interpretació dels negocis jurídics Rabassa morta - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Civil Català Drets reals Rabassa morta Naturalesa - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Civil Català Drets reals Rabassa morta Règim jurídic Durada - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Civil Català Drets reals Rabassa morta Dret transitori - - - - Cap
JUS/1851/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750598 Dret Civil Català Drets reals Rabassa morta Cancel·lació - - - - Cap
JUS/1852/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750618 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1852/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750618 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Cens emfitèutic - - - - Cap
JUS/1852/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750618 Dret Civil Català Dret de successions Herència jacent Ignorats hereus Administrador judicial - - - Cap
JUS/1852/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750618 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/1852/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750618 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Extinció Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/1852/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750618 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Comís - - - - Cap
JUS/1853/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750619 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1853/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750619 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Objecte - - - - - Cap
JUS/1853/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750619 Dret Civil Català Dret de família Parelles estables Extinció de parella estable Divisió de béns comuns - - - Cap
JUS/1853/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750619 Dret Civil Català Dret de família Parelles estables Règim econòmic - - - - Cap
JUS/1853/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750619 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Divisió Extinció de parella estable - - - Cap
JUS/1855/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750584 Dret Registral i Procediment Principi de fe pública registral - - - - - - Cap
JUS/1855/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750584 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Comunitat de béns Divisió - - - Cap
JUS/1855/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750584 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol Doctrina registral Jurisprudència del Tribunal Suprem - - - Cap
JUS/1855/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750584 Dret Civil Català Part general Interpretació dels negocis jurídics - - - - - Cap
JUS/1855/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750584 Dret Civil Català Part general Llibertat civil - - - - - Cap
JUS/1855/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750584 Dret Civil Català Drets reals Comunitat ordinària indivisa Divisió Divisió parcial - - - Cap
JUS/1856/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750660 Dret Registral i Procediment Qualificació Documents judicials - - - - - Cap
JUS/1856/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750660 Dret Registral i Procediment Principi d'especialitat Adjudicació de l'ús de l'habitatge Durada - - - - Cap
JUS/1856/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750660 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Adjudicació de l'ús de l'habitatge Naturalesa - - - Cap
JUS/1856/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750660 Dret Civil Català Dret de família Efectes de la nul·litat, separació i divorci Adjudicació de l'ús de l'habitatge Durada - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Registral i Procediment Document públic - - - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Registral i Procediment Principi d'especialitat - - - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Congruència - - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència d'obres Maset - - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Planejament urbanístic - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Vinculació ob rem - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Civil Català Part general Aplicació del Codi civil espanyol Vinculació ob rem - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Civil Català Part general Llibertat civil - - - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Civil Català Drets reals Vinculació ob rem Entre dues finques Maset - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Vinculació ob rem entre un element privatiu i un element comú d'ús exclusiu Maset - - - Cap
JUS/1857/2016 7175 2/8/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=750570 Dret Urbanístic i d'Habitatge Llicència d'obres Maset - - - - - Cap
JUS/2216/2016 7223 10/10/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756656 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Contribució a les despeses - - Cap
JUS/2216/2016 7223 10/10/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756656 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Despeses Recàrrecs Interessos de demora - - Cap
JUS/2217/2016 7223 10/10/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756620 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Dret transitori - - - - Cap
JUS/2217/2016 7223 10/10/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756620 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Expressa o tàcita - - - - Cap
JUS/2217/2016 7223 10/10/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756620 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Reiteració per l'hereu de l'hereu - - - - Cap
JUS/2217/2016 7223 10/10/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756620 Dret Civil Català Dret de successions Acceptació de l'herència Termini - - - - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Part general Aplicació del Dret català Propietat horitzontal - - - - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Part general Actes propis - - - - - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret aplicable - - - - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Dret transitori - - - - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'usos turístics - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Formació successiva - - - Cap
JUS/2448/2016 7244 10/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=763431 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Moment de l'acord - - - Cap
JUS/2614/2016 7256 28/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=766887 Dret Civil Català Dret de la persona Poder preventiu Autorització judicial Dació en pagament - - - Cap
JUS/2666/2016 7258 30/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=767995 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència Ineficàcia automàtica Apreciació d'ofici - JUS/1210/2017
JUS/2666/2016 7258 30/11/2016 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=767995 Dret Civil Català Dret de successions Testament Interpretació del testament Dret transitori - - - JUS/1210/2017
JUS/167/2017 7308 14/2/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=776326 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Estatuts Modificació Restriccions del domini Prohibició d'usos turístics - Cap
JUS/167/2017 7308 14/2/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=776326 Dret Civil Català Drets reals Propietat horitzontal Acords Formació successiva - - - Cap
JUS/952/2017 7366 10/5/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785848 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Dret transitori - - - - Cap
JUS/952/2017 7366 10/5/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785848 Dret Civil Català Drets reals Dret de cens Cancel·lació Divisió (manca de) - - - Cap
JUS/953/2017 7366 10/5/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785892 Dret Civil Català Dret de família Minoria d'edat Renúncia a drets hereditaris Consentiment dels parents propers - - - Cap
JUS/953/2017 7366 10/5/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785892 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Dret transitori - - Cap
JUS/953/2017 7366 10/5/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785892 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Purificació Cancel·lació - Cap
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - JUS/2666/2016
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Dret Registral i Procediment Principi d'especialitat - - - - - - JUS/2666/2016
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Dret Registral i Procediment Impostos Liquidació No determina l'adquisició de drets - - - - JUS/2666/2016
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Dret Registral i Procediment Principi d'inoposabilitat - - - - - - JUS/2666/2016
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - JUS/2666/2016
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Dret Registral i Procediment Tracte successiu - - - - - - JUS/2666/2016
JUS/1210/2017 7382 1/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788463 Dret Civil Català Dret de successions Testament Ineficàcia del testament o de les disposicions testamentàries Crisi matrimonial o de convivència - - - JUS/2666/2016
JUS/1203/2017 7383 2/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788629 Competència pròpia Dret de successions - - - - - - Cap
JUS/1203/2017 7383 2/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788629 Dret Registral i Procediment Document privat Instància privada - - - - - Cap
JUS/1203/2017 7383 2/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788629 Dret Registral i Procediment Rectificació del Registre - - - - - - Cap
JUS/1203/2017 7383 2/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788629 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Dret transitori - - Cap
JUS/1203/2017 7383 2/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788629 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Disposició de béns com a lliures - - Cap
JUS/1203/2017 7383 2/6/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788629 Dret Civil Català Dret de successions Substitució fideïcomissària Substitució fideïcomissària condicional Si sine liberis decesserit Purificació Cancel·lació - Cap
JUS/1719/2017 7418 24/7/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793388 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/1719/2017 7418 24/7/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793388 Dret Registral i Procediment Qualificació - - - - - - Cap
JUS/1719/2017 7418 24/7/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793388 Dret Registral i Procediment Recurs governatiu Interès doctrinal Desistiment (manca de) - - - - Cap
JUS/1719/2017 7418 24/7/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793388 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/1719/2017 7418 24/7/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793388 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Informació prèvia Termini Renúncia - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Competència pròpia Dret urbanístic Habitatge - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Registral i Procediment Descripció de la finca Declaració d'obra nova antiga - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Dret aplicable - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Cèdula d'habitabilitat - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Llicència d'obres - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Certificat d'eficiència energètica - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Llibre de l'edifici - - - - - Cap
JUS/2348/2017 7474 16/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799418 Dret Urbanístic i d'Habitatge Declaració d'obra nova antiga Llicència o comunicació de primera ocupació - - - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2463/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800284 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2443/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800277 Dret Registral i Procediment Bona fe (relacions jurídiques privades) - - - - - - Cap
JUS/2443/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800277 Dret Civil Català Dret de família Disposició de l'habitatge familiar o comú Manifestacions requerides Parelles estables - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2465/2017 7483 27/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800300 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Registral i Procediment Llengües oficials - - - - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2464/2017 7482 26/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800262 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2476/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800478 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Registral i Procediment Llengües oficials - - - - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2477/2017 7484 30/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800517 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2507/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800623 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2508/2017 7485 31/10/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800632 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2633/2017 7499 20/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802208 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2651/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802307 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Registral i Procediment Llengües oficials - - - - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2652/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802297 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2653/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802282 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2654/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802270 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Registral i Procediment Llengües oficials - - - - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2655/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802287 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2656/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802289 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Registral i Procediment Llengües oficials - - - - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2657/2017 7500 21/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802338 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2658/2017 7505 27/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802841 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Registral i Procediment Llengües oficials - - - - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2685/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802484 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Competència pròpia Préstec hipotecari - - - - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció oficial Habitatge habitual (manifestació) - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Protecció de consumidors Clàusules abusives - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Clàusules sense transcendència real - - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Modificació del préstec - - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Dret Civil Català Drets reals Hipoteca Subrogació - - - - Cap
JUS/2686/2017 7501 22/11/2017 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802405 Dret Civil Català Dret d'obligacions i contractes Compravenda Compravenda a carta de gràcia - - - - Cap
Codi resolució Núm. DOGC i data publicació Enllaç DOGC Categoria Subcategoria 1 Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4 Subcategoria 5 Subcategoria 6 Subcategoria 7 Resolucions vinculades