• Imprimeix

Entitats jurídiques

Entitats religioses

Foment de l'accés de les entitats religioses al Llibre de registre d'entitats religioses (DOGC núm. 6904, de 2 de juliol de 2015)

Partits polítics

Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics (Ordre JUS/37/2015, de 2 de març de 2015)