Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art.
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el registre de les acadèmies amb seu central a Catalunya.
Si voleu consultar l'adreça d'alguna acadèmia inscrita en el Registre, podeu fer-ho per mitjà de la base de dades Guia d'Entitats.