Acadèmies amb seu central a Catalunya

Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el registre de les acadèmies amb seu central a Catalunya. Podeu consultar les dades identificatives d’aquestes acadèmies a través de la base de dades Guia d'Entitats.

Actualment, hi ha dotze acadèmies inscrites al registre de la Generalitat:

- Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
- Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
- Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Acadèmia Institut d'Estudis Aranesi 
Institut d'Estudis Catalans
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
Reial Acadèmia de Doctors
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya