Acadèmies amb seu central a Catalunya

Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el registre de les acadèmies amb seu central a Catalunya. Podeu consultar les dades identificatives d’aquestes acadèmies a través de la base de dades Guia d'Entitats.

Actualment, hi ha dotze acadèmies inscrites al registre de la Generalitat:

- Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
- Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
- Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Acadèmia Institut d'Estudis Aranesi 
Institut d'Estudis Catalans
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
- Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Reial Acadèmia Europea de Doctors