institut_estudis_aranesiAdreça: plaça de la Mòla, s/n. Casau (CP. 25538), Vall d'Aran
Telèfon (provisional): 689688086
Adreça electrònica (provisional): sanssocasau@gmail.com
Pàgina web: www.institutestudisaranesi.cat

Finalitat

Les finalitats de l’Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana són:

a) Establir i actualitzar la norma lingüística de la varietat aranesa de l’occità i vetllar perquè el procés de normativització d'aquesta llengua sigui coherent en tot el seu àmbit lingüístic.

b) Així mateix, l’Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana és l’autoritat per a l’assessorament que, en matèria de llengua occitana, li sigui sol·licitat per les administracions públiques i els organismes que en depenen, i també pels centres d'ensenyament públics i privats i pels mitjans de comunicació de titularitat pública, d'acord amb l’article 4 de la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

c) Col·laborar, amb les activitats que li són pròpies, en el progrés i el desenvolupament de la llengua, de la cultura i de la societat en general. 

Ressenya històrica

La història de l’Institut d'Estudis Aranesi és curta.

L’estiu de 1998, amb motiu de la necessitat de ser coherents en l’ús de la llengua en un suplement setmanal del diari Avui, íntegrament en aranès, anomenat Aué, el Consell General d'Aran va impulsar la creació de la Comissió de Codi Lingüístic, formada per professors i promotors de la llengua, molts dels quals, avui, encara són a l’Institut d'Estudis Aranesi (IEA). Aquella Comissió de Codi Lingüístic era en realitat el precedent tardà del que és avui l’Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana. Mès endavant aquella Comissió, amb les altes i baixes pròpies d'una institució, i amb un treball inacabable i inacabat, va elaborar una adaptació de les Normes del 1983 a la realitat, es va constituir en Departament de Lingüística de l’Aranès del Consell General d'Aran i en la Secció Lingüística de l’Institut d'Estudis Aranesi, consell assessor del Consell General d'Aran, que va obtenir la competència per establir i actualitzar la normativa de l’aranès, per unanimitat del Consell General d'Aran en el Ple de 29 abril de 2008.

Aquest Institut d'Estudis Aranesi va créixer i va incorporar dues seccions més: la d'Estudis Històrics i la d'Estudis Jurídics.

Es va iniciar el procés, afavorit per la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, per convertir l’IEA en acadèmia. El Decret 12/2014 de 21 de gener va atorgar a l’Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia i d'autoritat lingüística, basant-se en la Secció Lingüística de l’existent IEA. El 3 de juliol de 2014, 15 persones del món de la projecció social i de l’estudi de la llengua occitana van constituir a Viella l’Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana.

Data d'actualització:  27.02.2015