• Imprimeix

Consulta externa de documents

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques ha posat en marxa al Departament de Justícia el servei que permet comprovar en línia l'autenticitat dels documents signats electrònicament. Quan un ciutadà rep en paper un ofici, una resolució o un certificat, signats electrònicament pot utilitzar aquest servei per accedir, ell mateix o un tercer (p. ex. una altra Administració), al document original.

El sistema retornarà una còpia del document original en format PDF que es podrà confrontar amb el document en suport paper.

Data d'actualització:  19.06.2017