Les fundacions són entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. Poden constituir-les les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions. Si voleu consultar l'adreça d'alguna fundació inscrita en el Registre, podeu fer-ho per mitjà de la base de dades Guia d'Entitats.