Estudi sobre el pes i l’impacte de les fundacions a Catalunya

El Departament de Justícia va encarregar a PricewaterhouseCoopers l'elaboració d'un estudi per analitzar el pes i l'impacte de les fundacions a Catalunya en l'àmbit social i econòmic. L'estudi s'ha fet gràcies a la col·laboració i compromís de 548 fundacions que han respost una enquesta.

De l'estudi Contribució de valor: El sector fundacional de Catalunya destaca que les fundacions catalanes aporten el 2,18 % de l'ocupació total de Catalunya, i que la seva activitat arriba a gairebé 6.600.000 beneficiaris anualment.

Així mateix, l'estudi posa en relleu que a Catalunya l'any 2013 hi havia 1.880 fundacions actives, que suposaven un 23 % del total de les existents a l'Estat espanyol. D'aquestes, un 89 % concentraven la seva activitat en quatre àmbits: serveis socials (24,6 %), cultural (37,1 %), educatiu (17,3 %) i R+D (10,3 %).

L'informe fa una radiografia del perfil del sector fundacional català i del seu origen i conclou que un 44 % de les fundacions tenen com a fundador una persona física; un 48 %, una persona jurídica, i un 8 % es regeix per una forma mixta. Concretament, el 76 % disposa d'un fundador de caràcter privat i un 15 % prové d'una iniciativa publicoprivada. A més, destaca que el 50 % ha tingut el seu origen en iniciatives d'altres fundacions o associacions, mentre que només un 7 % prové d'activitats mercantils i caixes d'estalvis. I un 44 % de les fundacions de caràcter públic són municipals.

Cal ressaltar la col·laboració de 548 fundacions en l'elaboració d'aquest estudi que han respost l'enquesta, pel seu compromís amb el sector i la seva dedicació, malgrat el curt termini per fer-ho i la complexitat de la informació sol·licitada, a més de 200 fundacions que han aportat casos d'èxit o experiències innovadores, com ara la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació o la Fundació Mar, entre d'altres, i molt especialment tant la contribució de la Coordinadora Catalana de Fundacions per haver aportat la seva visió transversal del sector, les seves recomanacions i l'enorme tasca de difusió de l'enquesta als seus associats, com les reflexions, suggeriments i propostes de la Taula del Tercer Sector sobre el món fundacional català.

També han col·laborat aportant la seva particular visió del sector i reflexionant sobre les conseqüències de la crisi econòmica i els reptes de futur i han proporcionat casos d'èxit o de referència que mostren la diversitat i empenta del sector fundacional català la Fundació Bancària La Caixa, la Fundació Banc dels Aliments, la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Institut Guttman, la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música i la Fundació Port Aventura.