• Imprimeix

Obligacions segons la Llei de transparència

Les entitats privades que rebin ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000€ o bé, quan més del 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d'ajuts públics, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000€ estan obligades a fer efectives les obligacions de publicitat activa que estableix la Llei de transparència.