InfoBiblioteca
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Febrer 2017 #155

Antropología criminal. Delincuentes y marginados

Podem distingir el delinqüent per la seva estructura cranial o pels seus trets genètics? La desviació és producte d’un procés d’estigmatització social? La societat fomenta els guetos? Carles Feixa ensenya antropologia social a la Universitat de Lleida i en aquest assaig reflexiona sobre les intricades relacions entre delinqüència i marginalitat.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Evaluación del apego-attachment y los vínculos familiares

Manual que ofereix una visió actual de com es conceben les afeccions familiars i com afecten el desenvolupament de la personalitat i les vivències interpersonals. Inclou instruments pràctics, com ara tests, qüestionaris i entrevistes narratives per avaluar les relacions fraternes i els vincles familiars.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Guía pràctica de derecho penitenciario 2017

Adaptada a la LO 1/2015 de reforma del Codi penal i a la Llei 4/2015 de l’Estatut de la víctima del delicte, aquesta guia inclou el marc legal del dret penitenciari, la determinació de la pena, la classificació penitenciària, els beneficis penitenciaris, les alternatives a l’empresonament i aspectes processals del dret penitenciari.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Mediación educativa. Juegos, ocio y recreación

Aquest llibre parla de jocs ‒jocs motrius i jocs populars i tradicionals‒ i de com aquesta activitat, molt sovint avui relegada per l’oci electrònic, és fonamental en el desenvolupament del nen i de l’ésser humà. Els autors proposen un programa d’educació física que tingui en compte el joc i els esports alternatius com a afavoridors d’un estil de vida actiu i saludable.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Los pactos sucesorios en el derecho civil catalán

Estudi sistemàtic i complet de la institució dels pactes successoris que incorpora les modificacions de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya. S’hi analitzen les diferents menes d’«heretaments», les atribucions particulars, les donacions i la possibilitat d’imposar càrregues i d’establir finalitats determinants.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Crímenes internacionales de violencia sexual y conflictos armados

La violència sexual ha estat sempre unida als conflictes armats, fins a esdevenir un dels signes d’identitat de les noves guerres. Tot i que les dones i les nenes en són les víctimes més nombroses, també afecta homes i nens, i sovint comporta la comissió de crims internacionals que posen en perill la pau i la seguretat internacionals.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Cybercriminal networks

Aquest llibre ens parla de les xarxes de ciberdelinqüents que fan servir mitjans digitals ‒com ara el programari maliciós, la pirateria i la pesca (la suplantació de la identitat digital)‒ per robar els diners dels clients d’entitats financeres. L’autor analitza l’origen i l’auge d’aquests grups, i com es poden combatre i prevenir les seves actuacions.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Enllaços

Contacte | Alta | Baixa

ISSN: 2014-6620 | Dipòsit legal: 13799-2012

Departament de Justícia