• Imprimeix

Grups d'interès

Grups d'interès

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

En data 21 de juny de 2016 el Govern ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, entre les quals hi ha el protocol d'actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb els grups d'interès.

El Registre atorga als grups d'interès una sèrie d'avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i el sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. Podeu tramitar en línia la inscripció, la cancel·lació, l'actualització registral, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora i l'alerta sobre un grup d'interès registrat.

Podeu cercar els grups d'interès del Registre pel nom del grup, la categoria i subcategoria, la província, l'àmbit d'interès...

Cercador de grups inscrits al Registre

Data d'actualització:  29.07.2016