• Imprimeix

Accés a la informació del Registre

Qui pot accedir a la informació continguda en el Registre?

Qualsevol ciutadà pot accedir a la informació continguda en el Registre atès que tota la informació que s’hi conté és pública, llevat de les dades de caràcter personal que es regeixen per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. S’hi pot accedir a través del cercador.     

Té cost l'accés a la informació registral i la tramitació davant del Registre?

No, l'accés a la informació és gratuït.

Quina informació inclou el Registre?

Dona publicitat dels grups d'interès inscrits, ordenats per categories; sobre la informació que els grups han declarat al Registre en relació amb les seves activitats, finançament i àmbits d'interès. El Registre també inclou informació sobre les actuacions de control i fiscalització dels grups d'interès.

Data d'actualització:  16.11.2017