• Imprimeix

Cancel·lació registral

Quines són causes de cancel·lació de la inscripció registral?

- La renúncia expressa del declarant per cessament de les activitats com a grup d'interès.
- La mort o incapacitat sobrevinguda de la persona individual.
- L'extinció de la personalitat de les persones jurídiques.
- La dissolució de les formes d'activitat col·lectiva organitzada.

Com es fa la cancel·lació registral?

La cancel·lació es du a terme a instància dels declarants, els seus hereus, o els representants de les persones incapacitades, segons correspongui, a través del tràmit cancel·lació de la inscripció registral

Data d'actualització:  16.11.2017