• Imprimeix

Gestió del Registre

Com es gestiona el Registre?

Es gestiona com a registre únic dels grups que actuen davant tots els òrgans, ens i institucions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

El Registre també pot assumir el registre dels grups d'interès que actuïn davant els òrgans i les institucions estatutàries de la Generalitat, els ens locals de Catalunya, així com davant les universitats públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic i els col·legis professionals i altres corporacions de dret públic de Catalunya.

Qui gestiona el Registre?

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  16.11.2017