• Imprimeix

Justícia juvenil

La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil és responsable del compliment d'aquelles actuacions previstes en l'ordenament jurídic que regula les accions socials adreçades als majors de 14 anys i menors de 18 anys.

Les funcions que du a terme consisteixen bàsicament en la conducció dels processos de mediació i reparació extrajudicial, l'assessorament a les instàncies judicials sobre les circumstàncies socials i personals dels menors i joves encausats i l'execució de les mesures dictades pels òrgans judicials.