• Imprimeix

Medi obert

Les mesures judicials en medi obert són les mesures previstes a la Llei orgànica 5/2000, de 5 de juny, de responsabilitat penal del menor que no impliquen la privació de llibertat del jove o menor. S’executen en l’entorn social i familiar dels menors i joves, cosa que permet fer un seguiment del seu procés de socialització, continuar i/o millorar els vincles de les relacions existents i treballar per assolir els objectius següents:

- La integració del menor o jove i la participació de la comunitat en la resolució del conflicte.
- Garantir l’atenció al menor o jove en els àmbits de salut, educació, lleure i inserció laboral.
- El suport al procés d’inserció social.
- La implicació de la comunitat, mitjançant acords i convenis de col·laboració amb altres departaments, ajuntaments, consells comarcals i entitats del sector associatiu.

Projecte tècnic de medi obert (PDF, 221 kB)