• Imprimeix

Equips de medi obert

Correspon als equips de medi obert l’execució de les mesures no privatives de llibertat, cautelars o definitives, adoptades pels jutges de menors, que, d’acord amb les normes legals i reglamentàries vigents, siguin competència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. També els pot ser atribuïda la participació en l’execució d’altres funcions de l’àmbit de la justícia juvenil que determini la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, com són, l’assessorament tècnic, mediació i el suport als processos de reinserció.

Els equips de medi obert poden utilitzar recursos personals, equipaments i programes propis del Departament de Justícia, o recursos aliens, dependents d’altres persones o entitats públiques o privades, amb la finalitat d’impulsar i assolir l’execució material del contingut de determinades mesures, afavorir els processos de reinserció dels menors i joves i ajudar-los, si cal, a superar els problemes detectats en el seu entorn familiar i que incideixen en la seva conducta.

Adreces i telèfons

Data d'actualització:  11.06.2012