• Imprimeix

Mediació i reparació

La mediació penal és un procés que té com a objectiu que l'infractor i la víctima puguin arribar a uns acords per solucionar el conflicte creat per la infracció penal. Pretén solucionar el conflicte entre les parts de forma extrajudicial amb l'orientació d'un mediador, però s'inscriu dins del marc penal, que diu quin és el delicte, qui és la víctima i qui és l'infractor. Si bé el conflicte s'aborda en un espai extrajudicial, en el qual les parts busquen una solució i uns acords, els resultats finals i els beneficis jurídics corresponen al marc del procediment penal formal.

La mediació dona contingut al principi d'oportunitat que proposa la llei, atès que ofereix als menors infractors la possibilitat de conciliació amb la víctima i/o la reparació. Es fa a instància del Ministeri Fiscal i/o del jutge, segons el moment processal en què es porta a terme, i a la pràctica pot comportar una alternativa al procés judicial o ser-ne un complement.

Es necessita la participació voluntària i activa d'ambdues parts per assolir un acord capaç de resoldre el conflicte i concretar els termes de la conciliació i/o de la reparació. Pel que fa al jove, implica la responsabilització de les seves accions i les conseqüències, com també un esforç encaminat a aconseguir la compensació de la víctima. Quant a les víctimes, se'ls ofereix l'oportunitat de participar en la solució del conflicte que les afecta, de ser escoltades, recuperar la tranquil·litat i ser compensades pels danys soferts.

La mediació i la reparació formen part d'un model de justícia alternatiu en la qual el més important és la resolució del conflicte. La intervenció amb el jove infractor busca la seva responsabilització, no a través del càstig o la sanció, sinó de la voluntat i del compromís reparador amb la víctima.