• Imprimeix

Programa Límits

 Límits. Programa d'actuació preventiva familiar de la transgressió i del consum de drogues en menors i joves que passen pel circuit de la justícia juvenil (PDF, 2,5 MB)


Programa LímitsDefinició

Els menors i joves que passen pels serveis de la justícia juvenil estan en l'etapa adolescent. L'adolescència és un moment vital de descoberta i creixement, amb una tendència a la impulsivitat i a la necessitat de posar a prova els propis límits i els de l'entorn; per això, és important que els adults puguin establir-los de forma clara i coherent, sense malmetre les relacions.

Diferents estudis sobre els factors de risc i protecció que incideixen en l’ús de drogues i en la reincidència del delicte demostren que la família és un factor clau per predir i prevenir la conducta dels fills. L'avaluació de diferents programes de prevenció familiar mostra que es pot ensenyar els pares a modificar i millorar les seves habilitats educatives i de gestió familiar, de manera que es redueixin els factors de risc i augmentin els factors de protecció als quals estan exposats els seus fills.

El programa Límits és una actuació preventiva familiar que es du a terme en grup i està dirigida per professionals de la justícia juvenil amb una formació específica. Té una durada de dos mesos i s'estructura en vuit sessions. Està orientat essencialment a l’aprenentatge d’habilitats i, en conseqüència, els professionals condueixen les sessions atenent a unes pautes determinades i treballen l'entrenament d'habilitats educatives relacionades amb la comunicació en el si de la família, l'establiment de normes i límits, la supervisió de la conducta dels fills i la resolució de problemes.

Les famílies accedeixen al programa Límits de forma voluntària i les deriven al programa tècnics de justícia juvenil amb qui tenen contacte.

Finalitat

Reforçar la funció educativa de les famílies dels menors i dels joves que passen pel circuit de la justícia juvenil per evitar o limitar l’ús de drogues i la reincidència dels fills en la transgressió de les normes.

Actuacions de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

- Planificació i impuls de les actuacions anuals relacionades amb el programa Límits.
- Elaboració del calendari anual d'aplicació al territori de Catalunya.
- Recull i anàlisi de les dades anuals: nombre d'aplicacions del programa, nombre de famílies que hi han participat, resultats dels qüestionaris de satisfacció de les famílies, recull d’aportacions dels professionals...
- Detecció de necessitats en relació amb la formació específica dels professionals i els recursos necessaris per aplicar el programa a les diferents zones del territori.
- Col·laboració en estudis i recerques per avaluar l'eficàcia del programa i dissenyar intervencions específiques adreçades a famílies amb fills en els serveis de la justícia juvenil.