Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació  > Mediació en dret privat  > Formació homologada  > Cursos homologats d'acord amb l'Ordre JUS/428/2012
 

Cursos homologats d'acord amb la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat, i l'Ordre JUS/428/2012

per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat

Centre docent: Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya
Curs de mediació en l'àmbit del dret familiar i el dret privat 
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 1/1T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 7 de març de 2013
Edició 2012-2013 (referència 1/2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 24 d’octubre de 2013
Edició 2013-2014, (referència 1/3), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 20 d’octubre de 2014
Edició 2014-2015, (referència 1/4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Màster en mediació
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2009-2010 (referència 2/1T), en l'àmbit del dret privat.
Edició 2010-2011 (referència 2/2T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició 2011-2012 (referència 2/3T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició 2012-2013 (referència 2/4T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 25 d’octubre de 2013
Edició 2013-2014 (referència 2/5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 20 d’octubre de 2014
Edició 2014-2015 (referència 2/6), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació IL3 de la Universitat de Barcelona
Màster en gestió i resolució de conflictes: mediació
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició: 2009-2010 (referència 3/1T), en l'àmbit del dret privat.
Edició: 2010-2011 (referència 3/2T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició: 2011-2012 (referència 3/3T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 3 d'abril de 2013
Edició: 2012-2013 (referència 3/4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 12 de desembre de 2013
Edició: 2013-2014 (referència 3/5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació IL3 de la Universitat de Barcelona
Máster en competencias profesionales para la creación de consenso
Homologació: Resolució de 28 de novembre de 2014
Edició: 2014-2015 (referència 3/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull
Màster en gestió dialogada de conflictes i mediació. Especialitat en mediació familiar
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 4/A1T), en l'àmbit de família i part general.
Edició 2011-2013 (referència 4/A2T), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull
Diploma d’especialització universitària en gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària (Màster en gestió dialogada de conflictes i mediació. Especialitat comunitària i organitzacional)
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 4/B1T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2011-2013 (referència 4/B2T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2012-2014 (referència 4/B3T), en l’àmbit del dret privat i part general.
1a renovació: Resolució de 10 de juny de 2013
Edició 2013-2015 (referència 4/B4), en l’àmbit del dret privat i part general.
2a renovació: Resolució de 20 d’octubre de 2014
Edició 2014-2016 (referència 4/B5), en l’àmbit del dret privat i part general.

Centre docent: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Màster en mediació i societat inclusiva: gestió i transformació del conflicte
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 5/1T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució 28 de febrer de 2014
Edició: 2011-2013 (referència 5/2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en mediació: Especialitat mediació comunitària
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2011 (referència 6/1T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2011-2012 (referència 6/2T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2012-2013 (referència 6/3T), en l’àmbit del dret privat i part general. 

Centre docent: Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Màster de mediació: Especialitat en mediació familiar i mediació en els àmbits del dret privat
Homologació: Resolució de 5 de juny de 2013
Edició 2013-2014 (referència 6/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 29 d’abril de 2014
Edició 2014-2015 (referència 6/A2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en mediación: ámbitos de actuación y técnicas aplicadas a la resolución de conflictos
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2011 (referència 7/1T), en l'àmbit de família i part general.
1a renovació:  Resolució de 20 de desembre de 2012
Edició 2011-2012 (referència 7/2T), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 
Máster en resolución de conflictos y mediación
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2009-2011 (referència 8/A1T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 21 de juny de 2013
Edició 2010-2012 (referència 8/A2T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició 2011-2013 (referència 8/A3T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2012-2014 (referència 8/A4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Resolución de conflictos y mediación organizacional
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010 (referència 8/B1T), en l'àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2011 (referència 8/B2T), en l’àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
Edició 2012 (referència 8/B3T), en l’àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
2a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2013 (referència 8/B4), en l’àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general. 

Centre docent: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Resolución de conflictos y mediación social
Homologació: Resolució de 26 de juliol de 2013
Edició 2013 (referència 8/C1), en l'àmbit de família, i part general.
Homologació: Resolució de 9 de desembre de 2013
Edició 2012 (referència 8/C1.1), en l’àmbit de família, i part general.

Centre docent: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Especialista en mediación familiar
Homologació: Resolució de 20 de desembre de 2012
Edició 2012-2013 (referència 9/1T) en l'àmbit de família i part general.
1a renovació: Resolució de 10 de setembre de 2013
Edició 2011-2012 (referència 9/2T) en l’àmbit de família i part general.
2a renovació: Resolució de 25 de juliol de 2014
Edició 2013-2014 (referència 9/3), en l’àmbit de família i part general. 

Centre docent: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Especialista en mediación civil y mercantil
Homologació: Resolució de 25 de juliol de 2014
Edició 2013-2014 (referència 9/A1) en l'àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra 
Diploma de postgrau de Mediació professional en dret privat: Família i Civil. (Diploma de postgrau de mediació professional)
Homologació: Resolució de 22 de gener de 2013
Edició 2012-2013 (referència 10/1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació:  Resolució de 5 de juny de 2013
Edició 2013-2014 (referència 10/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra 
Màster en mediació professional
Homologació: Resolució de 28 de juny de 2013
Edició 2013-2014 (referència 10/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general. 

Centre docent: Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra 
Diploma de postgrau de mediació professional en l’àmbit de l’arquitectura  
Homologació: Resolució de 22 de gener de 2015
Edició 2014-2015 (referència 10/B1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida
Expert universitari en mediació en l'àmbit civil, mercantil i laboral
Homologació: Resolució de 7 de març de 2013
Edició 2012 -maig a setembre 2012- (referència 11/1T), en l’àmbit del dret privat i part general 

Centre docent: Centre de formació permanent de la Fundació Universitat Rovira i Virgili
Diploma d’especialització en mediació (Mediacio civil i familiar)
Homologació: Resolució de 25 d’abril de 2013
Edició 2012-2013 (referència 12/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
Edició 2013-2014 (referència 12/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a. renovació: Resolució 3 de juliol de 2014
Edició 2014-2015 (referència 12/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 

Centre docent: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Logos Media
Màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes
Homologació: Resolució de 1 de juliol de 2013
Edició 2013-2014 (referència 13/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 28 de juliol de 2014
Edició 2014-2015 (referència 13/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 

Centre docent: Fundació Universitària de Girona: Innovació i Formació
Diploma de postgrau en resolució de conflictes públics i mediació comunitària  de la Universitat de Girona
Homologació: Resolució de 1 de juliol de 2013
Edició 2012-2013 (referència 14/1), en l’àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 2 de setembre de 2013
Edició 2013-2014 (referència 14/2), en l’àmbit del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 11 de juliol de 2014
Edició 2014-2015 (referència 14/3), en l’àmbit del dret privat, i part general

Centre docent: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Capacitació en mediació en l’àmbit del dret privat
Homologació: Resolució de 24 de juliol de 2013
Edició setembre 2013-gener 2014 (referència 15/1), en l’àmbit del dret privat.
1a renovació: Resolució de 30 de setembre de 2013
Edició febrer 2014-maig 2014 (referència 15/2), en l’àmbit del dret privat. 

Centre docent: Fundació Universitària Balmes Universitat de Vic
Postgrau en prevenció, gestió i resolució de conflictes. Mediació familiar
Homologació: Resolució de 25 de juliol de 2013
Edició setembre 2014-abril 2015 (referència 16/1), en l’àmbit de família i part general. 

Centre docent: Universitat de Vic – Aula Learning
Curs d’especialista en mediació civil, mercantil i empresarial, en processos concursals”
Homologació: Resolució de 6 de març de 2014
Edició març 2014-juny 2014 (referència 16/A1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Universidad Rey Juan Carlos - Centro de Estudios Profesionales y Oposiciones (CEDECO)
Curs superior universitari en mediació
Homologació: Resolució de 28 d’octubre de 2013
Edició 2013 (referència 17/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 16 de desembre de 2013
Edició 2014 (referència 17/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 

Centre docent: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Curs de mediació en economia i empresa
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2013
Edició gener–juny 2014/ febrer-juliol 2014 (referència 18/1), en l’àmbit del dret privat i part general. 

Centre docent: Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
Curs de mediació de dret privat a l’àmbit de l’empresa
Homologació: Resolució de 13 de novembre de 2013
Edició octubre 2013-febrer 2014 (referència 19/1), en l’àmbit del dret privat.

Centre docent: Universitat d’Andorra, Col·legi d’Advocats d’Andorra i Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Curs de postgrau en mediació
Homologació: Resolució de 11 de febrer de 2014
Edició 2014-2015 (referència 20/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Curs de mediació de dret privat en l’àmbit de l’empresa
Homologació: Resolució de 11 de febrer de 2014
Edició maig 2014 – juliol 2014 (referència 21/1), en l’àmbit del dret privat.
 

Centre docent: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster en conflictologia
Homologació: Resolució de 3 de març de 2014
Edició 2013-2015 (referència 22/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Mediación civil y mercantil y concursal
Homologació: Resolució de 3 d’octubre de 2014
Edició 2014-2015 (referència 22/A1), en l’àmbit del dret privat i part general. 

Centre docent: Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Mediació en assumptes civils, empresarials i mercantils
Homologació: Resolució de 31 de març de 2014
Edició maig-juliol 2014 (referència 23/1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona
Màster universitari en mediació en conflictes
Homologació: Resolució de 14 de maig de 2014
Edició 2013-2014 (referència 24/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 

Centre docent: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret civil català
Homologació: Resolució de 12 de novembre de 2014
Edició 2015 (referència 25/1), en l’àmbit del dret privat, i part general 

Centre docent: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Mediació a l’àmbit immobiliari
Homologació: Resolució de 28 de gener de 2015
Edició 2015 (referència 26/1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Data d'actualització: 30.01.2015