• Imprimeix

Mediació en dret privat

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, creat per la Llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat, és una institució que té com a principals objectius fomentar i difondre la mediació i facilitar-hi l'accés a tots els ciutadans, estudiar les tècniques de mediació, gestionar els registres de persones mediadores en l'àmbit familiar i el de l’àmbit del dret privat, designar la persona mediadora, fer el seguiment del procediment, homologar els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació, i organitzar el serve públic.