Dia Europeu de la Mediació

Coincidint amb l’aniversari de l'aprovació pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa de la 1a Recomanació núm. R (98) 1, sobre mediació familiar, el 21 de gener es va celebrar el Dia Europeu de la Mediació.

Per això al llarg de la setmana del 14 al 21 de gener es van fer tot un seguit d'activitats de promoció i divulgació de la mediació que es van dur a terme a Catalunya, amb la participació de més de 40 entitats (col·legis professionals, Cambra de Comerç de Barcelona, Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, universitats...), per tal de  promoure la mediació entre els ciutadans i donar-ne a conèixer les característiques i els avantatges.

Els valors de la mediació (diàleg, respecte, confiança i responsabilitat) aporten capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada. Per això el lema d'aquest any és: "Per una societat millor, mediació".

Organitzat des del Grup de treball del Punt Neutre de Promoció de la Mediació de Catalunya per les entitats següents: