• Imprimeix

Cursos homologats d'acord amb l'Ordre JUS/428/2012

per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat

Centre docent: Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya
Curs de mediació en l'àmbit del dret familiar i el dret privat 
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 1/1T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 7 de març de 2013
Edició 2012-2013 (referència 1/2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 24 d’octubre de 2013
Edició 2013-2014, (referència 1/3), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 20 d’octubre de 2014
Edició 2014-2015, (referència 1/4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució d’1 de setembre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 1/5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general. 
5a renovació: Resolució de 18 de juliol de 2016
Edició 2016-2017 (referència 1/6), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
6a renovació: Resolució de 21 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 1/7), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
7a renovació: Resolució de 27 de desembre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 1/8), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Màster en mediació
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2009-2010 (referència 2/1T), en l'àmbit del dret privat.
Edició 2010-2011 (referència 2/2T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició 2011-2012 (referència 2/3T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició 2012-2013 (referència 2/4T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 25 d’octubre de 2013
Edició 2013-2014 (referència 2/5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 20 d’octubre de 2014
Edició 2014-2015 (referència 2/6), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 2/7), en els àmbits de família i del dret privat, i part general. 
4a renovació: Resolució de 12 de setembre de 2016
Edició 2016-2017 (referència 2/8), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Màster en mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes
Homologació: Resolució 27 de desembre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 2/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació IL3 de la Universitat de Barcelona
Màster en gestió i resolució de conflictes: mediació
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició: 2009-2010 (referència 3/1T), en l'àmbit del dret privat.
Edició: 2010-2011 (referència 3/2T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
Edició: 2011-2012 (referència 3/3T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 3 d'abril de 2013
Edició: 2012-2013 (referència 3/4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 12 de desembre de 2013
Edició: 2013-2014 (referència 3/5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació IL3 de la Universitat de Barcelona
Máster en competencias profesionales para la creación de consenso
Homologació: Resolució de 28 de novembre de 2014
Edició: 2014-2015 (referència 3/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a. renovació: Resolució de 2 de juliol de 2015
Edició: 2015-2016 (referència 3/A2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull
Màster en gestió dialogada de conflictes i mediació. Especialitat en mediació familiar
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 4/A1T), en l'àmbit de família i part general.
Edició 2011-2013 (referència 4/A2T), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull
Diploma d’especialització universitària en gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària (Màster en gestió dialogada de conflictes i mediació. Especialitat comunitària i organitzacional)
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 4/B1T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2011-2013 (referència 4/B2T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2012-2014 (referència 4/B3T), en l’àmbit del dret privat i part general.
1a renovació: Resolució de 10 de juny de 2013
Edició 2013-2015 (referència 4/B4), en l’àmbit del dret privat i part general.
2a renovació: Resolució de 20 d’octubre de 2014
Edició 2014-2016 (referència 4/B5), en l’àmbit del dret privat i part general.

Centre docent: Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Màster en mediació i societat inclusiva: gestió i transformació del conflicte
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2012 (referència 5/1T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució 28 de febrer de 2014
Edició: 2011-2013 (referència 5/2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en mediació: Especialitat mediació comunitària
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2011 (referència 6/1T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2011-2012 (referència 6/2T), en l’àmbit del dret privat i part general.
Edició 2012-2013 (referència 6/3T), en l’àmbit del dret privat i part general. 

Centre docent: Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Màster de mediació: Especialitat en mediació familiar i mediació en els àmbits del dret privat
Homologació: Resolució de 5 de juny de 2013
Edició 2013-2014 (referència 6/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 29 d’abril de 2014
Edició 2014-2015 (referència 6/A2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 27 de març de 2015
Edició 2015-2016 (referència 6/A3), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 5 de maig de 2016
Edició 2016-2017 (referència 6/A4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 20 de juny de 2017
Edició 2017-2018 (referència 6/A5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 4 de juliol de 2018
Edició 2018-2019 (referència 6/A6), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en mediación: ámbitos de actuación y técnicas aplicadas a la resolución de conflictos
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010-2011 (referència 7/1T), en l'àmbit de família i part general.
1a renovació:  Resolució de 20 de desembre de 2012
Edició 2011-2012 (referència 7/2T), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 
Máster en resolución de conflictos y mediación
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2009-2011 (referència 8/A1T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 21 de juny de 2013
Edició 2010-2012 (referència 8/A2T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 21 de juny de 2013
Edició 2011-2013 (referència 8/A3T), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2012-2014 (referència 8/A4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 2 de febrer de 2016
Edició 2013-2015 (referència 8/A5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 2 de febrer de 2016
Edició 2014-2016 (referència 8/A6), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
6a renovació: Resolució de 12 de desembre de 2016
Edició 2016-2018 (referència 8/A7), en els àmbits de família i del dret privat, i part general. 
7a renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2018
Edició 2017-2019 (referència 8/A8), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
8a renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2018
Edició 2018-2020 (referència 8/A9), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.         

Centre docent: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Resolución de conflictos y mediación organizacional
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2012
Edició 2010 (referència 8/B1T), en l'àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2011 (referència 8/B2T), en l’àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
2a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2012 (referència 8/B3T), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
3a renovació: Resolució de 27 de juny de 2013
Edició 2013 (referència 8/B4), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
4a renovació: Resolució de 2 de febrer de 2016
Edició 2014 (referència 8/B5), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
5a renovació: Resolució de 2 de febrer de 2016
Edició 2015 (referència 8/B6), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
6a renovació: Resolució de 12 de desembre de 2016
Edició 2016 (referència 8/B7), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
7a renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2018
Edició 2017 (referència 8/B8), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.
8a renovació: Resolució de 26 d'octubre de 2018
Edició 2018 (referència 8/B9), en l'àmbit del dret privat (camp organitzacions), i part general.

Centre docent: Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Resolución de conflictos y mediación social
Homologació: Resolució de 26 de juliol de 2013
Edició 2013 (referència 8/C1), en l'àmbit de família, i part general.
1a renovació: Resolució de 9 de desembre de 2013
Edició 2012 (referència 8/C1.1), en l’àmbit de família, i part general.
2a renovació: Resolució de 2 de febrer de 2016
Edició 2014 (referència 8/C2), en l’àmbit de família, i part general.
3a renovació: Resolució de 2 de febrer de 2016
Edició 2015 (referència 8/C3), en l’àmbit de família, i part general.
4a renovació: Resolució de 12 de desembre de 2016
Edició 2016 (referència 8/C4), en l’àmbit de família, i part general.
5a. renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2018
Edició 2017 (referència 8/C5), en l’àmbit de família, i part general.
6a. renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2018
Edició 2018 (referència 8/C6), en l’àmbit de família, i part general.

Centre docent: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Especialista en mediación familiar
Homologació: Resolució de 20 de desembre de 2012
Edició 2012-2013 (referència 9/1T) en l'àmbit de família i part general.
1a renovació: Resolució de 10 de setembre de 2013
Edició 2011-2012 (referència 9/2T) en l’àmbit de família i part general.
2a renovació: Resolució de 25 de juliol de 2014
Edició 2013-2014 (referència 9/3), en l’àmbit de família i part general.
3a renovació: Resolució d’1 de setembre de 2015
Edició 2014-2015 (referència 9/4), en l’àmbit de família i part general.
4a renovació: Resolució de 7 de setembre de 2016
Edició 2015-2016 (referència 9/5), en l’àmbit de família i part general. 
5a renovació: Resolució de 15 de setembre de 2017
Edició 2016-2017 (referència 9/6), en l'àmbit de família i part general.
6a renovació: Resolució de 16 d'octubre de 2018
Edició 2017-2018 (referència 9/7), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Especialista en mediación civil y mercantil
Homologació: Resolució de 25 de juliol de 2014
Edició 2013-2014 (referència 9/A1) en l'àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució d’1 de setembre de 2015
Edició 2014-2015 (referència 9/A2), en l'àmbit del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 7 de setembre de 2016
Edició 2015-2016 (referència 9/A3), en l'àmbit del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 15 de setembre de 2017
Edició 2016-2017 (referència 9/A4), en l'àmbit del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 16 d'octubre de 2018
Edició 2017-2018 (referència 9/A5), en l'àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra 
Diploma de postgrau de Mediació professional en dret privat: Família i Civil. (Diploma de postgrau de mediació professional)
Homologació: Resolució de 22 de gener de 2013
Edició 2012-2013 (referència 10/1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació:  Resolució de 5 de juny de 2013
Edició 2013-2014 (referència 10/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 4 de desembre de 2015
Edició 2014-2015 (referència 10/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 4 de desembre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 10/4), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra
Màster en mediació professional
Homologació: Resolució de 28 de juny de 2013
Edició 2013-2014 (referència 10/A1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 4 de desembre de 2015
Edició 2014-2015 (referència 10/A2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 4 de desembre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 10/A3), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 4 de desembre de 2015
Edició 2016-2017 (referència 10/A4), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 6 de setembre de 2017
Edició 2017-2018 (referència 10/A5), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 24 de juliol de 2018
Edició 2018-2019 (referència 10/A6), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra
Diploma de postgrau de mediació professional en l’àmbit de l’arquitectura i l'urbanisme
Homologació: Resolució de 22 de gener de 2015
Edició 2014-2015 (referència 10/B1), en l’àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució 9 de desembre de 2015
Edició 2015-2017 (referència 10/B2), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida
Expert universitari en mediació en l'àmbit civil, mercantil i laboral
Homologació: Resolució de 7 de març de 2013
Edició 2012 -maig a setembre 2012- (referència 11/1T), en l’àmbit del dret privat i part general 

Centre docent: Centre de formació permanent de la Fundació Universitat Rovira i Virgili
Diploma d'especialització en mediació (mediacio civil i familiar)
Homologació: Resolució de 25 d’abril de 2013
Edició 2012-2013 (referència 12/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
Edició 2013-2014 (referència 12/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució 3 de juliol de 2014
Edició 2014-2015 (referència 12/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 
2a renovació: Resolució de 2 de juliol de 2015
Edició 2015-2016 (referència 12/4), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 25 de maig de 2016
Edició 2016-2017 (referència 12/5), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 13 de juny de 2017
Edició 2017-2018 (referència 12/6), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 9 de juliol de 2018
Edició 2018-2019 (referència 12/7), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Logos Media
Màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes
Homologació: Resolució d'1 de juliol de 2013
Edició 2013-2014 (referència 13/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general
1a renovació: Resolució de 28 de juliol de 2014
Edició 2014-2015 (referència 13/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 
2a renovació: Resolució de 25 de juny de 2015
Edició 2015-2016 (referència 13/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 28 de juliol de 2016
Edició 2016-2017-Barcelona (referència 13/4), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 4 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 13/5), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 24 de juliol de 2018
Edició 2018-2019 (referència 13/6), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Logos
Màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes
Homologació: Resolució de 28 de juliol de 2016
Edició 2016-2017-Tortosa (referència 13/A1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.  

Centre docent: Fundació Universitària de Girona: Innovació i Formació
Diploma de postgrau en resolució de conflictes públics i mediació comunitària  de la Universitat de Girona
Homologació: Resolució de 1 de juliol de 2013
Edició 2012-2013 (referència 14/1), en l'àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 2 de setembre de 2013
Edició 2013-2014 (referència 14/2), en l'àmbit del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 11 de juliol de 2014
Edició 2014-2015 (referència 14/3), en l'àmbit del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 7 de setembre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 14/4), en l'àmbit del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 27 de juliol de 2016
Edició 2016-2017 (referència 14/5), en l'àmbit del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 26 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 14/6), en l'àmbit del dret privat, i part general.
6a renovació: Resolució de 24 de juliol de 2017
Edició 2018-2019 (referència 14/7), en l'àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Fundació Universitària de Girona: Innovació i Formació – Universitat de Girona
Diploma de postgrau en resolució de conflictes i mediació familiar sistèmica
Homologació: Resolució de 7 de setembre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 14/A1), en l’àmbit familiar, i part general.
1a renovació: Resolució de 27 de juliol de 2016
Edició 2016-2017 (referència 14/A2), en l’àmbit familiar, i part general.
2a renovació: Resolució de 26 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 14/A3), en l’àmbit familiar, i part general.
3a renovació: Resolució de 24 de juliol de 2017
Edició 2018-2019 (referència 14/A4), en l'àmbit familiar, i part general.

Centre docent: Fundació Universitària de Girona: Innovació i Formació – Universitat de Girona
Curs d'especialització en gestió alternativa de conflictes, mediació comunitària i familiar, i del poble gitano 
(abans Curs d'especialització en mediació aplicada al context social del poble gitano)
Homologació: Resolució de 6 de març de 2017
Edició 2016-2017 (referència 14/B1), en l'àmbit familiar, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 26 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 14/B2), en l'àmbit familiar, i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 5 de desembre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 14/B2), en l'àmbit familiar, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Capacitació en mediació en l’àmbit del dret privat
Homologació: Resolució de 24 de juliol de 2013
Edició setembre 2013-gener 2014 (referència 15/1), en l’àmbit del dret privat.
1a renovació: Resolució de 30 de setembre de 2013
Edició febrer 2014-maig 2014 (referència 15/2), en l’àmbit del dret privat. 

Centre docent: Fundació Universitària Balmes. Universitat de Vic
Postgrau en resolució de conflictes i mediació familiar (abans Postgrau en prevenció, gestió i resolució de conflictes. Mediació familiar)
Homologació: Resolució de 25 de juliol de 2013
Edició setembre 2014-abril 2015 (referència 16/1), en l'àmbit de família i part general.
1a renovació: Resolució de 14 d’abril de 2016
Edició 2016-2017 (referència 16/2), en l'àmbit de família i part general.
2a renovació: Resolució de 21 d’octubre de 2016
Edició 2017-2018 (referència 16/3), en l'àmbit de família i part general.
3a renovació: Resolució de 16 d'octubre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 16/4), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Universitat de Vic – Aula Learning
Curs d'especialista en mediació civil, mercantil i empresarial, en processos concursals
Homologació: Resolució de 6 de març de 2014
Edició març 2014-juny 2014 (referència 16/A1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Universidad Rey Juan Carlos - Centro de Estudios Profesionales y Oposiciones (CEDECO)
Curs superior universitari en mediació
Homologació: Resolució de 28 d’octubre de 2013
Edició 2013 (referència 17/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 16 de desembre de 2013
Edició 2014 (referència 17/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 11 de febrer de 2015
Edició 2015 (referència 17/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 28 d’abril de 2016
Edició 2016 (referència 17/4), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
4a renovació: Resolució de 17 de maig de 2017
Edició 2017 (referència 17/5), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
5a renovació: Resolució de 8 de març de 2018
Edició 2018 (referència 17/6), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Curs de mediació en economia i empresa
Homologació: Resolució de 15 de novembre de 2013
Edició gener–juny 2014/ febrer-juliol 2014 (referència 18/1), en l’àmbit del dret privat i part general.

Centre docent: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Expert en mediació en economia i empresa
Homologació: Resolució de 12 de febrer de 2015
Edició 2015 (referència 18/A1), en l’àmbit del dret privat i part general.
1a renovació: Resolució de 3 de juliol de 2015
Edició 2015-2016 (referència 18/A2), en l'àmbit del dret privat i part general.
2a renovació: Resolució de 27 de maig de 2016
Edició 2016-2017(referència 18/A3), en l'àmbit del dret privat i part general.
3a renovació: Resolució de 28 de juny de 2017
Edició 2017-2018(referència 18/A4), en l’àmbit del dret privat i part general.

Centre docent: Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
Curs de mediació de dret privat en l’àmbit de l’empresa
Homologació: Resolució de 13 de novembre de 2013
Edició octubre 2013-febrer 2014 (referència 19/1), en l’àmbit del dret privat.

Centre docent: Universitat d’Andorra, Col·legi d’Advocats d’Andorra i Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Curs de postgrau en mediació
Homologació: Resolució de 11 de febrer de 2014
Edició 2014-2015 (referència 20/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 28 de desembre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 20/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 

Centre docent: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Curs de mediació de dret privat en l’àmbit de l’empresa
Homologació: Resolució de 11 de febrer de 2014
Edició maig 2014 – juliol 2014 (referència 21/1), en l’àmbit del dret privat.
1a renovació: Resolució de 8 d’abril de 2015
Edició 2015 (referència 21/2), en l’àmbit del dret privat.

Centre docent: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Curs d’expert en mediació
Homologació: Resolució de 8 d’abril de 2015
Edició 2015 (referència 21/A1), en la part general. 

Centre docent: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Curs de mediació en dret privat en l'àmbit de l'empresa
Homologació: Resolució de 5 de maig de 2016
Edició 2016 (referència 21/B1), en l’àmbit del dret privat.
1a renovació: Resolució de 6 de març de 2017
Edició 2017 (referència 21/B2), en l’àmbit del dret privat.

Centre docent: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster en conflictologia
Homologació: Resolució de 3 de març de 2014
Edició 2013-2015 (referència 22/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució d’1 de setembre de 2015
Edició 2015-2017 (referència 22/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general. 
2a renovació: Resolució de 20 de juny de 2017
Edició 2016-2018 (referència 22/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Mediación civil y mercantil y concursal
Homologació: Resolució de 3 d’octubre de 2014
Edició 2014-2015 (referència 22/A1), en l’àmbit del dret privat i part general.
1a renovació: Resolució de 25 de juny de 2015
Edició 2015-2016 (referència 22/A2), en l'àmbit del dret privat i part general.
2a renovació: Resolució de 27 de maig de 2016
Edició 2016-2017 (referència 22/A3), en l’àmbit del dret privat i part general.
3a renovació: Resolució de 7 de juny de 2018
Edició 2017-2018 (referència 22/A4), en l’àmbit del dret privat i part general.
4a renovació: Resolució de 7 de juny de 2018
Edició 2018-2019 (referència 22/A5), en l’àmbit del dret privat i part general.

Centre docent: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster en gestión y solución de conflictos
Homologació: Resolució de 28 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 22/B1), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 5 de desembre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 22/B2), en els àmbits de família i del dret privat, i part general.

Centre docent: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster en dret de família
Homologació: Resolució de 16 d'octubre de 2018
Edició 2018-2020 (referència 22/C1), en l'àmbit de família i part general.

Centre docent: Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Mediació en assumptes civils, empresarials i mercantils
Homologació: Resolució de 31 de març de 2014
Edició maig-juliol 2014 (referència 23/1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona
Màster universitari en mediació en conflictes
Homologació: Resolució de 14 de maig de 2014
Edició 2013-2014 (referència 24/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 13 de març de 2015
Edició 2014-2015 (referència 24/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 15 d'abril de 2016
Edició 2015-2016 (referència 24/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
3a renovació: Resolució de 11 de desembre de 2017
Edició 2016-2017 (referència 24/4), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
4a. renovació: Resolució de 22 de desembre de 2017
Edició 2017-2018 (referència 24/5), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona
Postgrau en Mediació per a pèrits
Homologació: Resolució de 28 de juliol de 2017
Edició 2017-2018 (referència 24/A1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret civil català
Homologació: Resolució de 12 de novembre de 2014
Edició 2015 (referència 25/1), en l’àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució d’1 de setembre de 2015
Edició 2016 (referència 25/2), en l’àmbit del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 18 de juliol de 2016
Edició 2017 (referència 25/3), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Mediació a l'àmbit immobiliari
Homologació: Resolució de 28 de gener de 2015
Edició 2015 (referència 26/1), en l'àmbit del dret privat, i part general.
1a renovació: Resolució de 26 d’octubre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 26/2), en l’àmbit del dret privat, i part general.
2a renovació: Resolució de 4 de juliol de 2018
Edició 2018-2019 (referència 26/3), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Mediació civil i mercantil i específica en l’àmbit del dret immobiliari
Homologació: Resolució de 27 de desembre de 2018
Edició 2018-2019 (referència 26/A1), en l’àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Il·lustre Col·legi d'Advocats de València- Universitat Cardenal Herrera
Máster en mediación y gestión eficiente de conflictos
Homologació: Resolució de 3 de juliol de 2015
Edició 2013-2014 (referència 27/1), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
1a. renovació: Resolució de 3 de juliol de 2015
Edició 2014-2015 (referència 27/2), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.
2a. Renovació: Resolució de 3 de juliol de 2015
Edició 2015-2016 (referència 27/3), en els àmbits de família, i del dret privat, i part general.

Centre docent: Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona
Especialització en mediació de conflictes civils i mercantils per als agents de la propietat immobiliària
Homologació. Resolució de 6 de febrer de 2015
Edició 2015 (referència 28/1), en l'àmbit del dret privat, i part general.

Centre docent: Universitat de Barcelona- Facultat de Dret
Mediación en seguridad privada
Homologació: Resolució de 31 de juliol de 2015
Edició 2015-2016 (referència 29/1), en l'àmbit del dret privat.

Centre docent: Universidad La Laguna - Instituto de Formación de Ciencias Forenses
Curs de mediació civil i familiar
Homologació: Resolució d’1 de setembre de 2015
Edició 2015 (referència 30/1), en l’àmbit familiar, en l’àmbit del dret privat, i en la part general. 

Centre docent: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Mediació en l’àmbit immobiliari
Homologació: Resolució de 29 d’octubre de 2015
Edició 2015-2016 (referència 31/1), en l’àmbit del dret privat i en la part general.

Centre docent: Fundació empresa i ciència - Universitat Autònoma de Barcelona
Expert en mediació empresarial i mercantil
Homologació: Resolució de 28 de juliol de 2016
Edició 2016-2017 (referència 32/1), en l’àmbit del dret privat i en la part general. 

Centre docent: Universidad Internacional de la Rioja
Master en mediación (Curso universitario en mediación) (part específica per a Catalunya)
Homologació: Resolució de 12 de setembre de 2016
Edició 2016-2017 (referència 33/1), en els àmbits de família i del dret privat, i en la part general.
1a renovació: Resolució d’11 de desembre de 2017
Edició 2017-2018 (referència 33/2), en els àmbits de família i del dret privat, i en la part general.
2a renovació: Resolució de 7 de juny de 2018 
Edició 2018-2019 (referència 33/3), en els àmbits de família i del dret privat, i en la part general.

Centre docent: Universitat de Barcelona. Observatori de mediació
Màster en pràctiques de mediació: sistemes de mediació en organitzacions. (Màster en organitzacions amb pràctiques avançades)
Homologació: Resolució de 20 d’octubre de 2016
Edició 2014-2015 (referència 34/1), en l’àmbit del dret privat, i en la part general.
1a renovació: Resolució de 18 de juliol de 2017
Edició 2015-2016 (referència 34/2), en l’àmbit del dret privat, i en la part general.

Centre docent: Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina
Postgrau d'especialització medicolegal
Homologació: Resolució de 12 de desembre de 2016
Edició 2015-2016 (referència 35/1), en l'àmbit del dret privat, i en la part general.

Centre docent: Col·legi de Delineants projectistes, tècnics Superiors en Projectes de Barcelona-Aula Inmobiliària
Curso de mediación y gestión de conflictos
Homologació: Resolució de 17 de maig de 2017
Edició 2017-2018 (referència 36/1), en l’àmbit del dret privat i en la part general. Edició específica per a Catalunya

Centre docent: Col·legi d’Aparelladors tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
Curs d’expert en mediació i resolució de conflictes en la construcció i l’edificació
Homologació: Resolució de 17 de maig de 2017
Edició 2017 (referència 37/1), en l’àmbit del dret privat i en la part general.

 

Data d'actualització:  11.01.2019