• Imprimeix

Avantatges

La mediació, com a procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, presenta múltiples avantatges per a totes les persones que, directament o indirectament, viuen i pateixen un conflicte. Entre aquests avantatges cal destacar els següents:

A través de la mediació, les parts recuperen el poder de decidir sobre les conseqüències del seu conflicte i passen a ser no sols protagonistes de la controvèrsia, sinó també protagonistes en la recerca d’una solució. Aquest és un avantatge molt important, ja que realment ningú millor que les mateixes parts pot conèixer quins són els seus interessos, necessitats i possibilitats i també les necessitats i requeriments dels fills, d’altres membres de la família o de la comunitat afectada.

Les parts s’impliquen en la recerca de solucions útils i acceptables per a tots. L’acord es viu com a propi ja que és conseqüència del treball i de la implicació de tots. En sentir-se responsables i partícips en l’obtenció de l’acord, aquest té més possibilitats de ser posat en pràctica i respectat que una decisió adoptada i imposada per un tercer.

La mediació promou la recerca de respostes útils, realistes i consensuades als diferents problemes derivats del conflicte. La disputa pren una nova dimensió, el mediador ajuda les parts a resituar-se envers una perspectiva en la qual es passa dels retrets nascuts del passat a plantejaments i opcions de futur.

Les parts creuen moltes vegades que en la instància judicial podran explicar en detall la seva vivència i el malestar pel que els passa i quan en la realitat es troben que això no és possible, se senten decebudes i frustrades en les seves expectatives. La mediació, en ser, precisament, un procés de comunicació, facilita l’expressió dels sentiments i satisfà la necessitat d’expressar la pròpia vivència del conflicte, la causa del malestar i fer-la arribar a l’altre.

En la mediació no hi ha, ni es busquen, vencedors ni perdedors, sinó persones que s’esforcen per trobar les millors solucions compartides que puguin ser vàlides i acceptables per a tots. Les dues parts hi guanyen, tant en tranquil·litat personal, com en temes materials, ja que la cooperació permet que es maximitzin els recursos existents i dóna resposta a un nombre major de necessitats i d’interessos.

Sentir-se perdedor en temes de família, en què els sentiments i les emocions són les notes predominants, causa una gran angoixa i frustració, genera malestar i dificulta una sortida raonable al conflicte. La mediació evita l’etiqueta de perdedor i per tant, facilita la superació del conflicte i ajuda a tancar ferides.

Se substitueix la confrontació per la cooperació i a través de la cooperació es troben les respostes més eficients i adequades al cas. Si sumem els esforços, les idees i les sinergies de tots, és més fàcil construir un futur millor.

A través del diàleg i el respecte, cada un exposa i defensa els seus interessos i necessitats, descobrint tot el conjunt d’interessos en comú. La mediació preserva la relació entre les persones, fent-les conscients del valor de superar les diferències per salvar els seus millors interessos comuns.

La mediació, més enllà d’una intervenció puntual en el temps, pot comportar l’aprenentatge d’una nova manera més útil de relacionar-se i de resoldre conflictes futurs.

Si ningú no se sent perdedor, si les parts han aconseguit dialogar, serà molt més fàcil que en el futur puguin mantenir algun tipus de relació i prendre decisions sobre els interessos comuns. Aquest avantatge és especialment significatiu en el cas de ruptura amb fills menors. Davant de fills menors queda molt per decidir, molt per fer i un objectiu comú i corresponsable: oferir-los el millor i tenir cura del seu benestar.
Malauradament, en moltes ocasions, una ruptura entre els pares anul·la tota relació entre ells i comporta també la ruptura i l’allunyament dels fills respecte d'un dels dos progenitors.

En d’altres temes de família és igualment important per preservar les relacions familiars, la bona convivència i la solidaritat entre els seus membres. En conflictes a l’àmbit de la comunitat una mediació possibilita que les parts puguin parlar, decidir, i assumir compromisos comuns des de la col·laboració i el respecte, contribuint, per tant a preservar la pau social i la harmonia en les relacions ciutadanes.