• Imprimeix

Mediació gratuïta

Tenen dret a la mediació gratuïta aquelles persones que ja tenen reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta o bé tenen les condicions necessàries per obtenir-la.

Poden sol·licitar el reconeixement d’aquest dret d’assistència jurídica les persones físiques després d’haver presentat el formulari corresponent, al qual han d’adjuntar la documentació necessària per acreditar la insuficiència de recursos per litigar.

Els òrgans encarregats de tramitar l’assistència jurídica gratuïta per obtenir la mediació gratuïta són els serveis d’orientació jurídica.

Una vegada reunida tota la documentació que ha d’aportar el sol·licitant, la trameten a la comissió d’assistència jurídica gratuïta de la província que correspongui segons el domicili del sol·licitant. A aquesta comissió li correspon reconèixer el dret a aquesta assistència, revocar-lo o denegar-lo.

En el cas de tramitació de mediacions privades, es pot consultar el registre de mediadors habilitats o bé adreçar-se als col·legis acreditats que tenen el seu propi servei de mediació.

Data d'actualització:  07.07.2010