• Imprimeix

Preguntes més freqüents

 

És un mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots. Una mediació a temps evita la dilatació dels processos judicials, redueix la duresa del conflicte i minora el malestar de les persones afectades.

A causa dels seus múltiples avantatges, la mediació té una gran implantació a la majoria de països europeus i a d’altres, com ara Estats Units, Canadà o Argentina.

D’acord amb la Llei 15/2009, s’accedeix a la mediació a petició de les persones interessades o per indicació de l’autoritat judicial. Poden sol·licitar-la les persones que tenen capacitat i un interès legítim per a disposar de l’objecte de la mediació. Els menors d’edat, si tenen prou coneixement, i en tots els casos, els majors de dotze anys poden intervenir en els procediments de mediació que els afectin i, excepcionalment, poden instar la mediació.

En definitiva, la mediació és un recurs al servei del ciutadà que afavoreix una gestió constructiva del conflicte.

Les persones mediadores inscrites en el registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya tenen un títol universitari oficial, que complementen amb una preparació específica en tècniques mediadores que els converteix en experts en mediació.

Sens dubte, és una persona clau en tot aquest procés perquè té com a objectiu promoure el diàleg i facilitar que les persones arribin a acords que facin possible una solució vàlida per a tots, més ràpida i econòmica.

El mediador o mediadora no decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a trobar, per elles mateixes, la millor solució a través del diàleg.

La persona mediadora pot ser designada per les parts o pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

La intervenció de la persona mediadora fa possible que les persones puguin parlar del seu conflicte i cercar de forma conjunta una solució vàlida, responsable i beneficiosa per a tots, especialment per als fills.

La mediació ajuda les persones a resoldre pacíficament els seus conflictes, fins i tot abans d’iniciar processos judicials.

Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que s’esforcen per trobar la millor resposta als problemes generats pel conflicte.

La mediació evita els llargs processos judicials i, per tant, redueix el desgast tant personal com material dels interessats i agilita l’actuació de la justícia.

La mediació fomenta el diàleg i reconeix el protagonisme a les parts, que s’impliquen en la recerca d’una solució útil per a tots.

Per facilitar als ciutadans un camí alternatiu, extrajudicial, més senzill i pràctic, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat aquesta Llei dins del marc jurídic del dret civil català amb la voluntat de donar suport a les persones en moments de dificultat.

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya neix com a institució adscrita al Departament de Justícia i la seva finalitat és ajudar, mitjançant la mediació, les persones, les famílies i la comunitat en general a resoldre pacíficament els seus conflictes i que trobin per si mateixes un acord satisfactori per a tots.

Data d'actualització:  19.10.2011