• Imprimeix

Mediació i reparació penal

La mediació en el context penal estableix un canal de contacte entre l'infractor i la víctima per parlar sobre el dany sofert i reparar-lo. Diferents professionals ens expliquen en quins delictes pot ser aplicada, com fer-ho i els avantatges i beneficis que se'n deriven tant per a l'infractor com per a la víctima. La mediació penal és un dret de la víctima i la reparació pot ser econòmica, moral, emocional o substitutòria.