En el marc del foment de la diversitat i del respecte als drets de la persona a la pràctica de la confessió religiosa lliurement adoptada, el Departament de Justícia, en col·laboració amb la Direcció General d'Afers Religiosos, manté convenis amb diferents religions per tal de garantir la llibertat de la població penitenciària en la pràctica de les seves creences.

Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària.
El Consell Islàmic Cultural de Catalunya.
El Consell Evangèlic de Catalunya.

També hi ha un conveni amb el Grup de Treball Estable de Religions, entitat que promou activitats religioses de diverses confessions en l'àmbit penitenciari. En total són unes 200 les persones que presten assistència religiosa als serveis penitenciaris mitjançant convenis de col·laboració (Instrucció 1/2005 de serveis penitenciaris relativa a la regulació del dret a rebre assistència religiosa en l'àmbit penitenciari).

Cal destacar que es disposa d'una Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres penitenciaris de Catalunya, un document que recull la normativa legal vigent en aquest àmbit, les pràctiques i principals peticions en l'àmbit penitenciari de les diverses opcions religioses i també suggeriments i propostes d'actuació basades en pràctiques ja existents, editada pel Departament de Justícia i el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

Data d'actualització:  24.10.2016