• Imprimeix

Serveis penitenciaris

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, és l’encarregada de definir l’orientació de l’execució penal a Catalunya i d’implantar les propostes, plans i programes per a la seva execució. Catalunya és l’única comunitat autònoma espanyola que té transferides –des de l’1 de gener de 1984- les competències en matèria de serveis penitenciaris i, per tant, coordina i supervisa la implantació de polítiques en aquest àmbit.