• Imprimeix

Model de participació i convivència

El model de participació i convivència és un programa que fomenta la cultura participativa i una major implicació de tots els agents que intervenen en els processos de reinserció dels interns. Introdueix un nou model de governança que ha de redundar en la millora del clima interior dels centres penitenciaris i en la promoció de valors prosocials.

Data d'actualització:  02.08.2018