• Imprimeix

Centre Penitenciari Brians II

Informació per als familiars

Entrevistes amb el personal directiu del centre

Podeu entrevistar-vos amb el personal directiu del centre de dilluns a divendres. Cal demanar cita prèvia a la secretaria de direcció, al telèfon 93 693 50 00.

Servei de paqueteria i correspondència

Els interns del centre poden rebre i enviar tantes cartes com desitgin. El nombre de paquets que pot rebre cada intern és de dos al mes, amb productes o objectes autoritzats, llevat dels interns que estiguin en règim tancat (primer grau i aplicació de l'article 10 de la Llei orgànica general penitenciària) i els interns en article 75, que només poden rebre un paquet al mes. Els interns sancionats o en article 243 no en poden rebre cap. En tots els casos, és imprescindible que s'hi facin constar les dades del destinatari i del remitent.

Principals productes i objectes prohibits i autoritzats als interns dins del centre penitenciari

Permesos

 • Roba de vestir, tret d’aquella que sigui la similar als uniformes del personal i aquella que porti ornaments o peces susceptibles d’ús perillós, com ara sivelles metàl·liques grans. 
 • Calçat, tret del que porti punteres reforçades.
 • Llibres, revistes, diaris, fotografies. Resten limitades les publicacions sense dipòsit legal ni registre, les de contingut pornogràfic, d'armament, les que facin apologia de la violència i similars.
 • Una aliança i un rellotge (que no sigui de gran valor). 
 • Aparells d’àudio, imatge i ventiladors adquirits al centre.

Amb autorització prèvia del centre
 • Ordinador, per acord del Consell de Direcció. 
 • Medicaments o tractaments cosmètics no disponibles al centre, amb autorització prèvia dels serveis mèdics del centre.

Prohibits 
 • Productes alimentaris externs al centre.
 • Productes que continguin alcohol o substàncies perilloses per a la salut com coles, esmalts...
 • Armes i objectes metàl·lics susceptibles de manipulació com bolígrafs, regles, tallaungles, pinces, pintes o eines.
En resum, resten prohibits els objectes de gran valor, els susceptibles de ser utilitzats com objectes punxants, tallants o contundents i tots aquells que poden ser un risc per a la salut.

Nota: Aquest és un resum dels principals objectes i productes autoritzats i/o prohibits. El centre, però, disposa d’una completa normativa en aquest àmbit que podeu consultar en cas de dubte.

Comunicacions

Els familiars (l'esposa o companya, els pares i fills...) dels interns estan autoritzats a contactar-hi, prèvia identificació amb documents oficials, com també les altres persones que ells mateixos designin.

El centre disposa per a aquests contactes d'instal·lacions específiques:

 • 46 locutoris ordinaris, comunicació amb separació física. Una comunicació a la setmana de 50 minuts.
 •  Els interns que estiguin al DERT (primer grau) i DS (sancionats) poden gaudir d'una comunicació a la setmana de 40 minuts, excepte els de l'art. 75, que serà de 50 minuts.
 • 28 sales de visita familiar, amb un màxim de 4 adults i 2 menors que acreditin el parentiu o una especial i contrastada afinitat o relació respecte de l'intern. 1 comunicació al mes de 90 minuts.
 • 28 habitacions de visites íntimes. 1 comunicació al mes de 90 minuts.


Horaris de comunicacions

Cal demanar cita prèvia al centre a través del telèfon 93 693 51 93 de dilluns a dijous de 9 a 20h.

Comunicacions orals ordinàries
Divendres tarda
Ingressos/ Infermeria/ Departament d'Atenció Especialitzada (DAE)/ Mòdul de salut mental
1r torn: de 15.15 a 16.05h
2n torn: de 16.45 a 17.35h
3r torn: de 18.10 a 19h

Dissabte matí
Mòduls: 5, 6 i 14
1r torn: de 9.30 a 10.20h
2n torn: d'11 a 11.50h
3r torn: de 12.30 a 13.20h

Dissabte tarda
Mòduls: 1, 2, 3 i 4
1r torn: de 15.15 a 16.05h
2n torn: de 16.45 a 17.35h
3r torn: de 18.10 a 19h

Diumenge matí
Mòduls: 7, 8, 9 i 10
1r torn: de 9.30 a 10.20h
2n torn: d'11.00 a 11.50h
3r torn: de 12.30 a 13.20h

Diumenge tarda
Mòduls: 11, 12 i 13
1r torn: de 15.15 a 16.05h
2n torn: de 16.45 a 17.35h
3r torn: de 18.10 a 19h

Comunicacions especials (vis-a-vis i familiars)
Matí
1r torn: de 9 a 10.30h
2n torn: d'11.30 a 13h
Acumulada: de 9 a 12h

Tarda
1r torn: de 15 a 16.30h
2n torn: de 17.30 a 19h
Acumulada: de 15 a 18h

Comunicacions Departament Especial i DERT
Comunicacions orals
Sancionats i art. 243: divendres matí
Interns 1r grau (articles 10, 93 i 94): dissabtes matí i diumenges matí
Interns article 75: divendres tarda

Vis-a-vis DERT i DS
Totes les comunicacions de dilluns a dijous, matí i tarda

Peculi

Al centre està prohibit l'ús de diners de curs legal, però des de qualsevol oficina de correus través de la finestreta per gir postal se'n poden enviar als comptes que els interns tinguin al seu nom (peculi) i que es nodreixen dels ingressos de familiars i amics, o del cobrament de pensions o salaris, etc.

El gir postal s'ha d'enviar a: CP Brians 2. Carretera de Martorell a Capellades, km 23. 08760 Martorell.

És molt important que s'hi facin constar les dades de l'intern, el nom i els cognoms.