• Imprimeix

Centre Penitenciari Brians I

Informació per als familiars

Entrevistes amb el personal directiu del centre

Podeu comunicar-vos amb els directius del centre penitenciari, prèvia identificació i havent exposat el motiu de la sol·licitud, a través del telèfon 93 775 80 00.

Servei de paqueteria

Podeu portar paquets als interns amb objectes i productes autoritzats, d'acord amb l'horari i els dies especificats:

Horari de recollida del servei: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 

Infermeria/ Mòdul 1/ Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària/ Unitat de Medi Semiobert: 1r dissabte i 3r diumenge de mes
Mòdul 4/ Mòdul 3/ Ingressos/ Departament Especial Homes: 1r diumenge i 3r dissabte de mes
Dones 1/ Departament Especial/ Infermeria Dones: 2n dissabte i 4t diumenge de mes
Dones 2/ Mòdul 2/ Mòdul 0/ Departament d'Atenció Especialitzada: 4t dissabte i 2n diumenge de mes

Principals productes i objectes prohibits i autoritzats als interns dins del centre penitenciari

Permesos

  • Roba de vestir, tret d’aquella que sigui la similar als uniformes del personal i aquella que porti ornaments o peces susceptibles d’ús perillós, com ara sivelles metàl·liques grans.   
  • Calçat, tret del que porti punteres reforçades.
  • Llibres, revistes, diaris, fotografies. Resten limitades les publicacions sense dipòsit legal ni registre, les de contingut pornogràfic, d'armament, les que facin apologia de la violència i similars. 
  • Una aliança i un rellotge (que no sigui de gran valor). 
  • Aparells d’àudio, imatge i ventiladors adquirits al centre.


Amb autorització prèvia del centre
  • Ordinador, per acord del Consell de Direcció. 
  • Medicaments o tractaments cosmètics no disponibles al centre, amb autorització prèvia dels serveis mèdics del centre.

Prohibits 
  • Productes alimentaris externs al centre.
  • Productes que continguin alcohol o substàncies perilloses per a la salut com coles, esmalts...
  • Armes i objectes metàl·lics susceptibles de manipulació com bolígrafs, regles, tallaungles, pinces, pintes o eines.
En resum, resten prohibits els objectes de gran valor, els susceptibles de ser utilitzats com objectes punxants, tallants o contundents i tots aquells que poden ser un risc per a la salut.

Nota: Aquest és un resum dels principals objectes i productes autoritzats i/o prohibits. El centre, però, disposa d’una completa normativa en aquest àmbit que podeu consultar en cas de dubte.

Comunicacions

Poden comunicar amb els interns totes les persones que hi estan autoritzades, havent demanat visita al telèfon 93 775 80 00, amb l'excepció dels interns de la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària, els quals per visitar-los cal trucar al tel. 93 775 80 52 i els de la Unitat Semioberta (d'acord amb la informació que els donarà el mateix intern).

Els horaris de comunicacions orals (ordinàries) són els següents:

Dissabte matí
Mòdul 3: 8.15 - 8.30h
Mòdul 1 /Infermeria: 9 - 9.45h
Departament d'Atenció Especialitzada (DAE): 9.45 -10h
Mòdul 2: 10.15 - 10.45h
Dones 2: 10.45 -11.30h
Ingressos: 11.45 -12h

Dissabte tarda 
Mòdul 4: 15 - 15.45h
Dones 2 / Mòdul 0: 16 -16.45h
Departament Especial: 17 - 17.30h

Diumenge matí
Departament Especial:  8.15 - 8.30h
Mòdul 4:  9 - 9.45h
Dones 2 / Mòdul 0: 10 - 10.45h
Dones 1: 10.45 -11.30h
Ingressos:  11.45 - 12h

Diumenge tarda 
Mòdul  3: 15 -15.30h
Mòdul  2 /Infermeria: 16 -16.30h
Mòdul  1: 16.45 -17.30h

Peculi

Es poden ingressar diners en els comptes que els interns tinguin al seu nom (peculi). L'ingrès es pot fer en la dependència del centre habilitada a l'efecte, la finestreta de la sala d'espera de comunicacions, durant els caps de setmana, de 9 a 12h i de 15 a 17h.

L'ingrés es pot fer en persona o bé mitjançant gir postal a l'adreça: CP Brians 1. Apartat de Correus 1000. 08760 Martorell. És molt important que s'hi facin constar les dades de l'intern, el nom i els cognoms.