• Imprimeix

Centre Penitenciari Lledoners

Entrevistes amb el personal directiu del centre

Els familiars dels interns poden entrevistar-se amb els responsables del centre prèvia cita concertada. Aquesta cita es pot demanar a la secretaria de direcció, a través del telèfon 93 693 07 00.

Servei de paqueteria

Els interns del centre poden rebre 2 paquets, amb productes o objectes autoritzats, tret dels interns classificats en primer grau de tractament (que en poden rebre només un) i els interns en situació d’aïllament o mesures cautelars (que no poden rebre cap paquet), d'acord amb els horaris següents:

Horaris de recepció de paquets per als interns 
- Dissabtes i diumenges, de 9 a 13.30h i de 14.30 a 19h.

De dilluns a divendres també es recullen paquets, al servei de finestreta del centre, en la franja horària de 9 a 13h i de 15 a 19h.

Horaris de sortida de paquets dels interns 
- Mòduls 1, 2, 3, 4 i ingressos: el primer i tercer caps de setmana del mes.
- Mòduls 5, 6, 7 i 8 i infermeria: el segon i quart caps de setmana del mes.
- Departament Especial de Règim Tancat (DERT): el quart cap de setmana del mes.

En ambdós casos. És imprescindible que s’hi facin constar les dades del destinatari i el remitent.

Principals productes i objectes prohibits i autoritzats als interns dins del centre penitenciari

Permesos

  • Roba de vestir, tret d’aquella que sigui la similar als uniformes del personal i aquella que porti ornaments o peces susceptibles d’ús perillós, com ara sivelles metàl·liques grans. 
  • Calçat, tret del que porti punteres reforçades.
  • Llibres, revistes, diaris, fotografies (que no siguin de mida carnet ni de contingut pornogràfic). Resten limitades les publicacions sense dipòsit legal ni registre, les de contingut pornogràfic, d'armament, les que facin apologia de la violència i similars.
  • Una aliança i un rellotge (que no sigui de gran valor). 
  • Aparells d’àudio, imatge i ventiladors adquirits al centre.

Amb autorització prèvia del centre
  • Ordinador, per acord del Consell de Direcció. 
  • Medicaments o tractaments cosmètics no disponibles al centre, amb autorització prèvia dels serveis mèdics del centre.

Prohibits 
  • Productes alimentaris externs al centre.
  • Productes que continguin alcohol o substàncies perilloses per a la salut com coles, esmalts...
  • Armes i objectes metàl·lics susceptibles de manipulació com bolígrafs, regles, tallaungles (si porten llima i/o navalla), pinces, pintes o eines.
En resum, resten prohibits els objectes de gran valor, els susceptibles de ser utilitzats com objectes punxants, tallants o contundents i tots aquells que poden ser un risc per a la salut.

Nota: Aquest és un resum dels principals objectes i productes autoritzats i/o prohibits. El centre, però, disposa d’una completa normativa en aquest àmbit que podeu consultar en cas de dubte.

Comunicacions

Les comunicacions orals ordinàries tenen lloc als locutoris dins dels horaris establerts (una comunicació setmanal de 45 minuts correspon a l'acumulació i extensió de dues de 20 minuts). Les persones amb qui han de comunicar s'han de presentar a la sala de visites, com a mínim, 40 minuts abans de l'horari previst.

Les comunicacions familiars i/o íntimes tenen lloc dos cops al mes.
 
Comunicacions orals ordinàries
Dissabte matí
Departament Especial de Règim Tancat (DERT)
- de 8.15 a 9h (1r torn)
- de 9.30 a 10.15h (2n torn)
Mòduls 1 i 2
- d'11 a 11.45h
Mòduls 3 i 4, infermeria i ingressos
- de 12.30 a 13.15h

Dissabte tarda
Mòdul 5
- de 15.15 a 16.00h
Mòdul 6
- de 16.45 a 17.30h
 Mòduls 7 i 8
- de 18.15 a 19h
Departament Especial de Règim Tancat (DERT)
- Art. 75 i art. 243: de 19 a 19.45h

Diumenge matí
Departament Especial de Règim Tancat (DERT)
- de 8.15 a 9h (1r torn)
- de 9.30 a 10.15h (2n torn)
Mòduls 5, 7 i 8
- d'11 a 11.45h
Mòdul 6, infermeria i ingressos
- de 12.30 a 13.15h

Diumenge tarda
Mòduls 1 i 2
- de 15.15 a 16.00h
Mòdul 3
- de 16.45 a 17.30h
 Mòdul 4
- de 18.15 a 19h
Departament Especial de Règim Tancat (DERT)
- Art. 75 i art. 243: de 19 a 19.45h

Comunicacions especials (vis-a-vis i familiars)
Senzilla. 90 minuts
Acumulada: 3 hores


Dissabte matí
1r torn (senzilla): de 09.15 a 10.45h
2n torn (senzilla): d'11.30 a 13.00h
Acumulada: de 9.15 a 12.15h

Dissabte tarda
1r torn (senzilla): de 15 a 16.30h
2n torn (senzilla): de 18.30 a 20h
Acumulada: de 15 a 18h

Diumenge matí
1r torn (senzilla): de 9.15 a 10.45h
2n torn (senzilla): d'11.30 a 13h
Acumulada: de 9.15 a 12.15h

Diumenge tarda
1r torn (senzilla): de 15 a 16.30h
2n torn (senzilla): de 18.30 a 20h
Acumulada: de 15 a 18h

Comunicacions especials Departament Especial de Règim Tancat (DERT)
- Dissabtes i diumenges, de 9.45 a 11.15h (senzilla) i de 9.45 a 12.45h (acumulada).

- Els interns en aïllament provisional no poden comunicar.
- Els interns en situació de sanció d'aïllament o mesures cautelars només poden tenir comunicacions ordinàries.

Correspondència

Els interns poden rebre i enviar un nombre il·limitat de cartes, llevat dels casos en què poden ser intervingudes per raons justificades de seguretat. La correspondència s'ha d'enviar a l'adreça del centre i indicar amb claredat les dades personals i la unitat de l'intern destinatari.

Peculi

Es poden ingressar diners en els comptes que els interns tinguin al seu nom (peculi). Setmanalment, els interns poden rebre una quantitat màxima de diners i disposar-ne, però ho han d'haver sol·licitat prèviament per mitjà d'una instància.

Els diners es poden ingressar a través de la finestreta del servei de peculi que hi ha a l’exterior del centre i també per gir postal adreçat al centre i en el qual s'hi ha de fer constar les dades de l'intern, el nom i els cognoms. També es poden fer ingressos a un número de compte bancari que podeu demanar a Comunicacions.

Data d'actualització:  12.06.2018