• Imprimeix

Centre Penitenciari Lledoners

Entrevistes amb el personal directiu del centre

Els familiars dels interns poden entrevistar-se amb els responsables del centre els dimecres al matí. Cal demanar cita prèvia a la secretaria de direcció, a través del telèfon 93 693 07 00.

Servei de paqueteria

Els interns del centre poden rebre 2 paquets, amb productes o objectes autoritzats, tret dels interns en situació d’aïllament o de mesures cautelars, d'acord amb els horaris següents:

Horaris de recepció de paquets per als interns 
- Dissabtes i diumenges, de 9 a 13h i de 15 a 19h.

De dilluns a divendres també es recullen paquets, però al servei de finestreta del centre, en la franja horària de 9 a 13h i de 15 a 19h.

Horaris de sortida de paquets dels interns 
- Mòduls 1, 2, 3, 4 i ingressos: el primer i tercer caps de setmana del mes.
- Resta de mòduls: el segon i quart caps de setmana del mes.

En ambdós casos, és imprescindible que s'hi facin constar les dades del destinatari i del remitent.

Principals productes i objectes prohibits i autoritzats als interns dins del centre penitenciari

Permesos

  • Roba de vestir, tret d’aquella que sigui la similar als uniformes del personal i aquella que porti ornaments o peces susceptibles d’ús perillós, com ara sivelles metàl·liques grans. 
  • Calçat, tret del que porti punteres reforçades.
  • Llibres, revistes, diaris, fotografies. Resten limitades les publicacions sense dipòsit legal ni registre, les de contingut pornogràfic, d'armament, les que facin apologia de la violència i similars.
  • Una aliança i un rellotge (que no sigui de gran valor). 
  • Aparells d’àudio, imatge i ventiladors adquirits al centre.

Amb autorització prèvia del centre
  • Ordinador, per acord del Consell de Direcció. 
  • Medicaments o tractaments cosmètics no disponibles al centre, amb autorització prèvia dels serveis mèdics del centre.

Prohibits 
  • Productes alimentaris externs al centre.
  • Productes que continguin alcohol o substàncies perilloses per a la salut com coles, esmalts...
  • Armes i objectes metàl·lics susceptibles de manipulació com bolígrafs, regles, tallaungles, pinces, pintes o eines.
En resum, resten prohibits els objectes de gran valor, els susceptibles de ser utilitzats com objectes punxants, tallants o contundents i tots aquells que poden ser un risc per a la salut.

Nota: Aquest és un resum dels principals objectes i productes autoritzats i/o prohibits. El centre, però, disposa d’una completa normativa en aquest àmbit que podeu consultar en cas de dubte.

Comunicacions

Les comunicacions orals ordinàries tenen lloc als locutoris i una durada de 20 minuts. Els interns tenen dret a comunicar, com a mínim, dues vegades per setmana, dins dels horaris establerts. Les persones amb qui han de comunicar s'han de presentar a la sala de visites, com a mínim, 40 minuts abans de l'horari previst.

Per demanar comunicacions ordinàries, cal trucar abans al telèfon 93 693 07 00, de dilluns a dijous i de 16 a 20 hores. Ls comunicacions familiars i/o íntimes tenen lloc dos cops al mes.
 
Comunicacions orals ordinàries
Divendres tarda
Interns art. 75 RP
- de 15.15 a 16h
- de 16.45 a 17.30h
Interns mesura cautelar
- de 18.15 a 19h

Dissabte matí
Departament Especial de Règim Tancat
- de 8.15h a 9h
Mòdul 1
- de 9.30 a 10.15h
Mòdul 2
- d'11 a 11.45h
Mòduls 3 i 4
- de 12.30 a 13.15h

 Dissabte tarda
Mòdul 5
- de 15.15 a 16.00h
Mòdul 6
- de 16.45 a 17.30h
 Mòduls 7 i 8
- de 18.15 a 19h

Diumenge matí
Departament Especial de Règim Tancat
- de 8.15 a 9h
Mòdul 5
- de 9.30 a 10.15h
Mòduls 7 i 8
- d'11 a 11.45h
Mòdul 6, ingressos i infermeria
- de 12.30 a 13.15h

Diumenge tarda
Mòduls 1 i 2
- de 15.15 a 16.00h
Mòdul 3
- de 16.45 a 17.30h
 Mòdul 4
- de 18.15 a 19h

Comunicacions especials (vis-a-vis i familiars)
Senzilla. 90 minuts
Acumulada: 3 hores


Divendres tarda
1r torn (senzilla): de 15 a 16.30h
2n torn (senzilla): de 17 a 18.30h

Dissabte matí
1r torn (senzilla): de 09.15h a 10.45h
2n torn (senzilla): d'11.30 a 13.00h
Acumulada: de 9.15 a 12.15h

Dissabte tarda
1r torn (senzilla): de 15 a 16.30h
2n torn (senzilla): de 18.30 a 20h
Acumulada: de 15 a 18h

Diumenge matí
1r torn (senzilla): de 9.15 a 10.45h
2n torn (senzilla): d'11.30 a 13h
Acumulada: de 9.15 a 12.15h

Diumenge tarda
1r torn (senzilla): de 15 a 16.30h
2n torn (senzilla): de 18.30 a 20h
Acumulada: de 15 a 18h

Comunicacions Departament Especial de Règim Tancat (DERT)
- Dissabtes i diumenges, de 9.45 a 10.45h

- Els interns en d'aïllament provisional no poden comunicar.
- Els interns en situació de sanció d'aïllament només poden tenir comunicacions ordinàries.

Correspondència

Els interns poden rebre i enviar un nombre il·limitat de cartes, llevat dels casos en què poden ser intervingudes per raons justificades de seguretat. La correspondència s'ha d'enviar a l'adreça del centre i indicar amb claredat les dades personals i la unitat de l'intern destinatari.

Peculi

Es poden ingressar diners en els comptes que els interns tinguin al seu nom (peculi). Setmanalment, els interns poden rebre una quantitat màxima de diners i disposar-ne, però ho han d'haver sol·licitat prèviament per mitjà d'una instància.

Els diners es poden ingressar a través de la finestreta del servei de peculi que hi ha a l’exterior del centre i també per gir postal adreçat al centre i en el qual s'hi ha de fer constar les dades de l'intern, el nom i els cognoms.

Data d'actualització:  20.05.2010