• Imprimeix

Circulars

 • Circular 4/2010 pdf icon [452,76 KB ]
  relativa a determinades modificacions introduïdes per la Llei orgànica 5/2010 que modifica el Codi penal de 1995 i que afecten determinats aspectes del sistema d’execució penal
 • Circular 3/2010 pdf icon [197,68 KB ]
  relativa a l’aplicació del Protocol de coordinació interna per a la gestió de les mesures de protecció a víctimes
 • Circular 2/2008, de 14 de març pdf icon [223,1 KB ]
  sobre els sistemes de control del personal autoritzat a accedir als establiments penitenciaris.
 • Circular 1/2008, de 14 de març pdf icon [36,64 KB ]
  sobre escorcolls i aplicació de mitjans de control adequats.
 • Circular 5/2004, de 3 de desembre pdf icon [462,73 KB ]
  sobre trasllat d'interns en situació d'urgència, que adequa la normativa en aquesta matèria, que datava de 1994, i preveu les mesures de seguretat per assegurar l'equilibri necessari entre la garantia del respecte a la dignitat i els drets dels interns, i la seguretat de la conducció i la integritat de béns i persones.
 • Circular 3/2004, de 29 de desembre pdf icon [967,05 KB ]
  reguladora dels procediments d'actuació davant situacions d'agressivitat sobtada dels pacients ingressats a les unitats de psiquiatria dels establiments penitenciaris, amb l'objectiu d'unificar criteris, millorar el servei i dotar-lo d'una planificació multidisciplinària.
 • Circular 5/2001, de 7 de desembre pdf icon [2,37 MB ]
  per la qual s'aprova el programa marc d'intervenció a les unitats i departaments de règim tancat dels centres penitenciaris de Catalunya, per tal de garantir la seguretat i la convivència en aquests espais, i, alhora, potenciar l'aprenentatge de conductes que facilitin a l'intern la seva adaptació al règim de vida ordinari.
 • Circular 3/2001, de 20 de febrer pdf icon [705,41 KB ]
  sobre les garanties que han de presidir els escorcolls en les cel·les dels interns i internes, tot unificant criteris i adequant aquesta pràctica a la doctrina consolidada pels jutges de vigilància penitenciària en les interlocutòries i en la jurisprudència del Tribunal Suprem.
 • Circular 1/2010 pdf icon [262,54 KB ]
  de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, sobre el dret d'informació previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Circular 1/2002, de 9 d'octubre pdf icon [2,1 MB ]
  per la qual s'estableixen criteris per millorar la coordinació entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), com a patró, i les responsabilitats dels òrgans dels centres penitenciaris en l'àmbit de la prestació d'aquest servei.
 • Circular 2/2012 pdf icon [99,82 KB ]
  de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, sobre la gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional
 • Circular 2/2005, de 17 de gener pdf icon [717,74 KB ]
  reguladora de l'aplicació de l'article 117 del Reglament penitenciari que estableix els requisits per a l'aplicació de les mesures adients que facilitin l'execució de programes especialitzats a persones penades classificades en segon grau penitenciari.
 • Circular 1/2005, de 17 de gener pdf icon [1,3 MB ]
  reguladora de l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, que estableix els criteris i requisits d'aplicació d'aquesta mesura excepcional per afavorir un sistema penitenciari més flexible, sempre que estigui fonamentada en un programa específic de tractament i sigui aprovada pel jutge de vigilància penitenciària.
 • Circular 1/2003, de 22 de setembre pdf icon [111,41 KB ]
  sobre les mesures que cal adoptar davant l'entrada en vigor de la Llei orgànica 7/2003, de 30 de juny, de mesures de reforma per al compliment íntegre i efectiu de les penes.
 • Circular 2/2001, de 20 de febrer pdf icon [511,65 KB ]
  de determinació de l'òrgan competent per aprovar l'aplicació del règim de vida previst per l'article 10 de la LOGP als interns amb causes preventives. Segons aquesta Circular, l'equip d'observació i tractament del centre penitenciari és l'òrgan competent per fer la proposta de règim de vida i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil és la competent per aprovar-la.
 • Circular 2/1999, de 17 de març pdf icon [423,26 KB ]
  sobre assistència jurídica en l'àmbit penal al personal que presta serveis en l'Administració penitenciària en compliment del deure de la Generalitat de protegir els treballadors en l'exercici de les seves funcions.
 • Circular 1/2001, de 20 de febrer pdf icon [683,12 KB ]
  de gestió del voluntariat als centres penitenciaris per tal que els ciutadans puguin participar i col·laborar activament en els objectius de la rehabilitació i la reinserció de sentenciats a penes i mesures privatives de llibertat, segons estableix la Constitució.
Data d'actualització:  24.02.2017