• Imprimeix

Circulars

 • Circular 2/2012 pdf icon [99,82 KB ]
  de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, sobre la gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional
 • Circular 2/2005, de 17 de gener pdf icon [717,74 KB ]
  reguladora de l'aplicació de l'article 117 del Reglament penitenciari que estableix els requisits per a l'aplicació de les mesures adients que facilitin l'execució de programes especialitzats a persones penades classificades en segon grau penitenciari.
 • Circular 1/2005, de 17 de gener pdf icon [1,3 MB ]
  reguladora de l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, que estableix els criteris i requisits d'aplicació d'aquesta mesura excepcional per afavorir un sistema penitenciari més flexible, sempre que estigui fonamentada en un programa específic de tractament i sigui aprovada pel jutge de vigilància penitenciària.
 • Circular 1/2003, de 22 de setembre pdf icon [111,41 KB ]
  sobre les mesures que cal adoptar davant l'entrada en vigor de la Llei orgànica 7/2003, de 30 de juny, de mesures de reforma per al compliment íntegre i efectiu de les penes.
 • Circular 2/2001, de 20 de febrer pdf icon [511,65 KB ]
  de determinació de l'òrgan competent per aprovar l'aplicació del règim de vida previst per l'article 10 de la LOGP als interns amb causes preventives. Segons aquesta Circular, l'equip d'observació i tractament del centre penitenciari és l'òrgan competent per fer la proposta de règim de vida i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil és la competent per aprovar-la.
 • Circular 1/2001, de 20 de febrer pdf icon [683,12 KB ]
  de gestió del voluntariat als centres penitenciaris per tal que els ciutadans puguin participar i col·laborar activament en els objectius de la rehabilitació i la reinserció de sentenciats a penes i mesures privatives de llibertat, segons estableix la Constitució.
 • Circular 2/1999, de 17 de març pdf icon [423,26 KB ]
  sobre assistència jurídica en l'àmbit penal al personal que presta serveis en l'Administració penitenciària en compliment del deure de la Generalitat de protegir els treballadors en l'exercici de les seves funcions.
 • Circular 1/2010 pdf icon [262,54 KB ]
  de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, sobre el dret d'informació previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Circular 1/2002, de 9 d'octubre pdf icon [2,1 MB ]
  per la qual s'estableixen criteris per millorar la coordinació entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), com a patró, i les responsabilitats dels òrgans dels centres penitenciaris en l'àmbit de la prestació d'aquest servei.
Data d'actualització:  12.09.2017