• Imprimeix

Instruccions

 • Instrucció 2/2004, de 17 de maig pdf icon [184,75 KB ]
  sobre la implantació d'un programa pilot d'intercanvi de xeringues al Centre Penitenciari Ponent com a estratègia preventiva i assistencial per garantir la salut i la integritat de les persones privades de llibertat.
 • Instrucció 1/2003, de 18 de febrer pdf icon [186,04 KB ]
  sobre la implantació d'un programa pilot d'intercanvi de xeringues al Centre Penitenciari de Tarragona com a mètode de prevenció i assistencial, per garantir la salut i la integritat de les persones privades de llibertat.
 • Instrucció 1/2005, de 27 d'abril pdf icon [1,31 MB ]
  de regulació del dret a rebre assistència religiosa en l'àmbit penitenciari. Aquesta Instrucció revisa i actualitza els mecanismes d'organització d'aquest servei tant per als interns com per a aquelles persones que presten l'assistència religiosa i les que, vinculades a comunitats religioses, accedeixen als centres com a voluntàries.
 • Instrucció 2/2008, de 10 de desembre pdf icon [32,88 KB ]
  de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justicia Juvenil, sobre l’aplicació de l’acord del grup de treball penitenciari sobre assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris assignats a determinats llocs de treball dels àmbits administratiu i de vigilància dels centres penitenciaris
 • Instrucció 8/2006, de 15 de desembre pdf icon [30,2 KB ]
  sobre les eleccions de membres electes de la Comissió Disciplinària dels centres penitenciaris de Catalunya i sobre la designació de determinats membres de la Junta de Tractament, tot adequant l'estructura dels centres al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, aprovat pel Decret 329/2006, de 5 de setembre.
 • Instrucció 2/2005, de 15 de juny pdf icon [113,8 KB ]
  sobre la utilització del personal dels centres penitenciaris de documentació protegida pel deure de reserva.
 • Instrucció 6/2005, de 21 de novembre pdf icon [556,92 KB ]
  sobre la pena de localització permanent que estableix els criteris per a l'aplicació d'aquesta mesura atenuada que substitueix els arrestos de cap de setmana i s'aplica a infraccions penals lleus, tot obligant la persona a romandre al seu domicili o a un lloc determinat per sentència, amb una durada fins a 12 dies.
 • Instrucció 5/2005, de 20 setembre pdf icon [1,18 MB ]
  sobre l'internament en un centre de deshabituació de drogodependències, d'acord amb l'article 182 del Reglament penitenciari que actualitza i desenvolupa els tràmits necessaris per a l'internament en centres específics extrapenitenciaris de penats classificats en tercer grau per rebre una atenció especialitzada i adequada a la seva problemàtica.
 • Instrucció 4/2006, de 16 de maig pdf icon [150,31 KB ]
  d'aplicació del programa marc d'idiomes en els centres de formació de persones adultes en els centres penitenciaris, per homogeneïtzar l'oferta formativa en llengües i adequar la intervenció docent a les necessitats existents als establiments penitenciaris.
 • Instrucció 3/2006, de 16 de maig pdf icon [168,96 KB ]
  sobre la gestió dels tallers artístics als centres penitenciaris que revisa i actualitza el programa marc d'actuació en aquest àmbit davant el creixement d'aquestes activitats als establiments penitenciaris.
Data d'actualització:  26.11.2018