Els centres penitenciaris de Catalunya disposen del Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària (SOJP). És un servei extern creat pel Departament de Justícia i gestionat pel Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, que realitzen orientadors en matèria jurídica i que ofereix assessorament gratuït sobre qualsevol qüestió de naturalesa jurídica en general i, en especial, informació i assessorament en matèries penitenciàries, ajuda en la redacció d'escrits i/o recursos en via administrativa, una primera orientació jurídica en matèries genèriques (laboral, civil...) i tramitació de la designació d'advocat d'ofici.

Va adreçat a tots els interns dels centres penitenciaris que ho demanin sense excepció, sense importar el grau penitenciari, la capacitat econòmica, la nacionalitat o la situació administrativa com a resident a l'Estat espanyol.

Quines són les garanties del servei? 

El Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària té una sèrie de característiques destinades a garantir el dret constitucional en la defensa jurídica de tots els usuaris:

- És atès per orientadors en matèria jurídica, amb formació i experiència acreditades.

- És un servei independent que garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades dels usuaris.

- Els orientadors disposen d'una acreditació específica, proporcionada per la direcció del centre penitenciari, per accedir-hi i prestar el servei.

- Un coordinador designat pel Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya supervisa la feina per garantir la qualitat en la prestació del servei.

Data d'actualització:  11.04.2014