• Imprimeix

Contacte

El Departament de Justícia posa a la vostra disposició diferents canals d'atenció ciutadana per sol·licitar informació, fer arribar suggeriments o opinions i formular queixes.

Telèfon 012 i telèfons especialitzats
El 012 informa dels serveis i actuacions de la Generalitat de Catalunya, temes d'interès ciutadà i de caràcter general i gestió telefònica de tràmits.
La Generalitat ofereix també uns telèfons especialitzats de temes concrets, amb numeració específica.

Telèfons Oficina d'Atenció Ciutadana de Justícia
93 316 41 23
93 316 41 24

Telèfon del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Delicte
900 121 884

Serveis i unitats
Informació bàsica i de contacte dels serveis i unitats del Departament.

Twitter del 012
Per informar, entre d'altres, dels serveis i tràmits de la Generalitat.

Per mòbil 
Servei web per a mòbils que permet localitzar organismes oficials, empreses públiques, organismes autònoms i consorcis relacionats amb la Generalitat.

Formulari de contacte
Sol·liciteu informació, feu-nos arribar els vostres suggeriments i opinions o formuleu les vostres queixes sobre qualsevol qüestió que sigui competència del Departament de Justícia.

Administració de justícia a Catalunya 
Bústies de correus de les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració de justícia a Catalunya.

Oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials i oficines de registre d'entrada i sortida de documents.

Oficines d'atenció ciutadana 
Informen la ciutadania i les entitats sobre els serveis i l'organització del Departament de Justícia.


Serveis i unitats
Informació bàsica i de contacte dels serveis i unitats del Departament.

Serveis territorials
Representen al Departament de Justícia en el seu àmbit territorial.

Oficines de registre d'entrada i sortida de documents del Departament de Justícia
Proporcionen un sistema de control i de garantia dels documents que es presenten a la Generalitat de Catalunya o que s'envien a altres òrgans o particulars.