• Imprimeix

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents per mitjà dels quals les institucions informen públicament la ciutadania sobre els serveis que ofereixen i els compromisos de qualitat per prestar aquests serveis. S'elaboren amb la finalitat de facilitar a la ciutadania l'exercici efectiu dels seus drets, de promoure la millora contínua de la qualitat i de fer explícita la responsabilitat del servei en relació amb la satisfacció de les persones usuàries.