• Imprimeix

Administració de justícia

Infografia de l'Administració de justícia 2017

Activitat judicial
Els òrgans judicials de Catalunya van resoldre durant l'any 2017 un total de 865.328 d’assumptes. Els assumptes gestionats, per jurisdiccions, es distribueixen així:
- Penal: 497.945
- Civil: 292.417
- Social: 58.966
- Contenciosa: 16.000

Resolució
La taxa de resolució dels jutjats de Catalunya va ser del 0,97; és a dir, per cada 100 assumpte ingressats, se’n van resoldre 97.

Litigiositat
La taxa de litigiositat de Catalunya per 1.000 habitants va ser d’un 118 %.

Recursos
A Catalunya el 2017 hi ha 613 òrgans judicials i 899 jutjats de pau. La ràtio d’habitants per jutge va ser de 9.294 habitants per jutge i de 3.360 habitants, en el cas de jutges de pau.

Serveis de suport
S'han atès 832.298 consultes a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració de justícia, 65.142 de les quals eren sobre l'estat de tramitació dels expedients, assenyalaments i citacions; 51.502 sobre la ubicació d'òrgans judicials i 28.746 sol·licitaven aclariments sobre documents.

Peritatges i traduccions
L'any 2017 es van fer 28.856 interpretacions, 21.399 peritatges i 9.511 traduccions.

Assistència jurídica gratuïta
El pressupost executat per a l'assistència jurídica gratuïta per al 2017 va ser de 62,43 milions d'euros, amb una despesa mitjana per habitant de 8,26 euros. D'altra banda, a les comissions d'assistència jurídica van entrar 174.948 assumptes al llarg de l'any.

Data d'actualització:  14.03.2018