• Imprimeix

Administració de justícia

Infografia

Activitat judicial
Els òrgans judicials de Catalunya van resoldre durant l'any 2016 un total de 863.358 d’assumptes. Els assumptes gestionats, per jurisdiccions, es distribueixen així:
- Penal: 505.962
- Civil: 277.564
- Social: 61.970
- Contenciosa: 17.862

Resolució
La taxa de resolució dels jutjats de Catalunya va ser de l’1,02; és a dir, per cada 100 assumpte ingressats, se’n van resoldre 102.

Litigiositat
La taxa de litigiositat de Catalunya per 1.000 habitants va ser d’un 113 %.

Recursos
A Catalunya el 2016 hi ha 613 òrgans judicials i 898 jutjats de pau. La ràtio d’habitants per jutge va ser de 9.287 habitants per jutge i de 3.352 habitants, en el cas de jutges de pau.

Serveis de suport
S'han atès 800.461 consultes a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració de justícia, 68.486 de les quals eren sobre l'estat de tramitació dels expedients, assenyalaments i citacions; 51.580 sobre la ubicació d'òrgans judicials i 33.312 sol•licitaven aclariments sobre documents.

Peritatges i traduccions
L'any 2016 es van fer 27.609 interpretacions, 24.130 peritatges i 8.618 traduccions.

Assistència jurídica gratuïta
El pressupost executat per a l'assistència jurídica gratuïta per al 2016 va ser de 60,87 milions d'euros, amb una despesa mitjana per habitant de 8,09 euros. D'altra banda, les comissions d'assistència jurídica van resoldre 164.375 assumptes al llarg de l'any.

Data d'actualització:  14.06.2017