• Imprimeix

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Infografia CEJFE 2017

L'any 2017 el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha organitzat 1.129 activitats formatives a les quals han assistit 25.488 alumnes i s'han distribuït com s'indica a continuació:
- Estudis i formació de l'Administració de justícia: 612 activitats / 8.161 alumnes
- Investigació i formació social i criminològica: 155 activitats / 4.989 alumnes
- Formació general: 297 activitats / 9.697 alumnes
- Gestió del coneixement i nous programes formatius: 65 activitats / 2.315 alumnes

Pel que fa a la Biblioteca del CEJFE, durant l'any 2017 hi ha hagut 11.014 usuaris a la sala, s'han fet 5.170 renovacions i préstecs de llibres i s'han servit 1.314 articles a través del servei de l'hemeroteca en línia.

Quant als programes de pràctiques universitàries de les àrees d'Administració de justícia i de formació social i criminològica, hi han assistit 326 alumnes.

Data d'actualització:  19.03.2018