• Imprimeix

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Infografia

Infografia

L'any 2016 el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha organitzat 963 activitats formatives a les quals han assistit 18.625 alumnes i s'han distribuït com s'indica a continuació:
- Estudis i formació de l'Administració de justícia: 491 activitats / 5.724 alumnes
- Investigació i formació social i criminològica: 151 activitats / 4.743 alumnes
- Formació general: 220 activitats / 5.071 alumnes
- Gestió del coneixement i nous programes formatius: 95 activitats / 2.753 alumnes

Pel que fa a la Biblioteca del CEJFE, durant l'any 2016 hi ha hagut 11.005 usuaris a la sala, s'han fet 5.166 renovacions i préstecs de llibres i s'han servit 1.301 articles a través del servei de l'hemeroteca en línia. El nombre de nous carnets ha ascendit a 224.

Quant als programes de pràctiques universitàries de les àrees d'Administració de justícia i de formació social i criminològica, hi han assistit 334 alumnes.

Data d'actualització:  28.04.2017