• Imprimeix

Recursos del Departament

Infografia

Infografia

L'any 2016 hi ha 13.769 treballadors públics adscrits al Departament de Justícia:
- 8 eventuals
- 9 alts càrrecs
- 8.814 funcionaris de carrera
- 4.450 funcionaris interins
- 281 treballadors amb vincle laboral indefinit
- 207 laborals temporals

El 9,95 % del personal està adscrit als serveis centrals i serveis territorials, el 54,15 % a l'Administració de justícia, el 33,61 % als centres penitenciaris i el 2,29 % als centres educatius.

El pressupost executat del Departament va ser de 942,2 milions d'euros, dels quals 552,4 milions es van destinar a retribucions del personal; 303,2 milions a béns i serveis; 75,8 milions a despesa corrent; 10 milions a inversions reals; 0,2 a transferències de capital i 0,6 a variació d’actius financers.

El Departament l'any 2016 ha gestionat 130 edificis, amb una superfície construïda d'1.157,6 milers de m2:

- 14 edificis per als serveis generals
- 8 per a justícia juvenil
- 14 per als serveis d'execució penal
- 94 per a l'Administració de justícia.

Són propietat de la Generalitat 50 edificis, 52 s'utilitzen en règim d'arrendament, 23 s'usen com a fruit d'un dret de superfície i els 5 restants estan sota règims d'ús diversos.

La despesa pressupostada per a tecnologies de la informació i la comunicació va ser de 37,1 milions d'euros. La tramitació ciutadana a través de l’OVT i el Canal empresa es va mantenir per sobre dels 47.000 tràmits.

Data d'actualització:  27.04.2017