• Imprimeix

Recursos del Departament

Infografia recursos del Departament 2015

L'any 2015 hi ha 13.746 treballadors públics adscrits al Departament de Justícia:
- 9 eventuals
- 8 alts càrrecs
- 9.057 funcionaris de carrera
- 4.116 funcionaris interins
- 307 treballadors amb vincle laboral indefinit
- 249 laborals temporals

El 4,8% del personal està adscrit als serveis centrals, el 3,8 % als serveis territorials, el 54,9% a l'Administració de justícia, el 32,8% als centres penitenciaris i el 3,7% als centres educatius.

El pressupost del Departament per al 2015 va ser de 811,8 milions d'euros, dels quals 530,9 milions es van destinar a retribucions del personal, 203,5 milions a béns i serveis, 71,1 milions a despesa corrent. 

El Departament l'any 2015 ha gestionat 114 edificis, amb una superfície construïda d'1.165.000,07 m2:

- 11 edificis per als serveis generals
-  8 per a justícia juvenil
- 15 per als serveis d'execució penal
- 100 per a l'Administració de justícia.

Són propietat de la Generalitat 48 edificis, 42 s'utilitzen en règim d'arrendament, 21 s'usen com a fruit d'un dret de superfície i la resta estan sota règims d'ús diversos.

La despesa pressupostada per a tecnologies de la informació i la comunicació va ser de 38,8 milions d'euros. Respecte a l'administració electrònica, 36.687 € es van destinar als canals de tramitació ciutadana, l'Oficina Virtual de Tràmits i el Canal empresa, i 256.391 € a catalogació de dades i documents electrònics.

Data d'actualització:  22.02.2016