• Imprimeix

Recursos del Departament

Inografia recursos del Departament de Justícia 2017

L'any 2017 hi ha 13.897 treballadors públics adscrits al Departament de Justícia, dels quals 8.804 són funcionaris, 4.612, interins; 272, laborals indefinits; 202, laborals temporals; 6, alts càrrecs i 1, laboral fix discontinu. Pel que fa a col·lectius, els treballadors estan distribuïts com s'indica a continuació:

- Administració de justícia: 7.460
- Centres penitenciaris: 4.718
- Administració i serveis generals: 1.406
- Centres de justícia juvenil: 313

Respecte de la despesa pressupostària i els recursos econòmics, l'any 2017 es disposa de 938,4 milions d'euros de pressupost, el 59,1% del qual es destina a retribucions del personal i el 40,9% restant a despesa corrent. Per àmbits, el 52,6% es destina a l'Administració de justícia; el 37,2% a l'execució penal; el 6,8% a serveis generals i el 3,4% a la resta del Departament, amb 40 milions d'euros per a les tecnologies de la informació i comunicació.

El 2017 el Departament utilitza 127 edificis, amb una superfície total d'1.148.000,40 m2: 11 per a l'ús dels serveis generals; 93 per a l'Administració de justícia; 15 per a l'execució penal i 8, per a justícia juvenil. D'aquests, 50 són propietat de la Generalitat, 50 s'utilitzen en règim d'arrendament, 22 com a fruit d'un dret de superfície i 5 estan sota règims d'ús diversos.

Data d'actualització:  07.06.2018